Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme: Drama, v. 9-11

Skapad 2013-11-25 21:50 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna lär sig dramatisera genom att i grupp omvandla en klassisk saga till en scen som utspelar sig i modern tid.
Grundskola 7 – 8 Svenska

Under de här veckorna kommer ni att få arbeta i grupp med att skapa ett modernt drama. Ni kommer att bli indelade i grupper och tilldelade en saga. Denna saga ska ni sedan omarbeta till en modern version, som ni spelar upp som teater för resten av klassen.

Innehåll

Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Undervisning

Ni kommer att få:

 • muntliga genomgångar
 • undervisning om hur man arbetar med ett manus
 • tips om hur man arbetar med att dramatisera ett verk

Uppgiften

 1. Alla i gruppen läser sagan noggrant, enskilt
 2. Diskutera sagan: vad är huvudinnehållet, vad är viktigast i er saga?
 3. Gör en Popplet över en del eller hela sagan (kom överens med er lärare om vilket). Denna använder ni för att dra upp riktlinjerna för sagan såsom den skulle se ut i modern tid
 4. Skissa tillsammans upp ett manus, som ni när det är färdigt visar för er lärare. Det är viktigt att alla i gruppen har ungefär lika mycket speltid
 5. Repetera! Planera under tiden er rekvisita
 6. Spela upp er färdiga pjäs för klassen!

Planering

Vecka 9

 

 • Indelning i grupper, samt utdelning av saga
 • Läs sagan och diskutera
 • Popplet
 • Grovskiss av manus

Vecka 10

 • Gör färdigt ert manus
 • Påbörja repetitionerna
 • Planera rekvisita

Vecka 11

Redovisning!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: