Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa i tiden

Skapad 2013-11-26 14:52 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Vi reser tillbaka i tiden och stannar till vid stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Teknik NO (år 1-3)
För att ge dig möjligheten att utveckla dina förmågor och för att du ska ta till dig kunskapen på bästa sätt kommer vi först samla in fakta genom att se på film, läsa faktatexter, samtala och diskutera Forntiden.

Innehåll

Förmåga att utgå ifrån

Centralt innehåll

Hur visar du att du kan?

Du visar att du har lärt genom att:

* Du kan sätta ut begreppen big bang, stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje.

* Du kan göra en skiss på och tillverka en raket som ska ta dig på en resa till Forntiden.

* Du kan berätta om hur några föremål har förändrats från Forntid till nutid.

* Du kan förklara begreppen big bang, stenåldern, bronsåldern, järnåldern.

* Du kan jämföra livet mellan livet på Forntiden och nu.

* Du kan beskriva hur det var att leva på stenåldern, bronsåldern och järnåldern muntligt och skriftligt.

* Du kan söka information om Forntiden i böcker, på internet och film.

* Du kan beskriva hur man kan se spår av Forntiden i naturen.

* Du kan uttrycka egna åsikter och diskutera tillsammans med gruppen.

* Du kan göra en fördjupning om Forntiden och presentera det på valfritt sätt; förslag: powerpoint, kort pjäs, dans eller film.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: