Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet-Slöjd

Skapad 2013-11-26 16:24 i Elinebergsskolans grundsärskola Helsingborg
Vi tränar oss på att hantera enkla redskap och verktyg kopplat till tema Förr och Nu
Grundsärskola F – 9 Slöjd
...

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Sl
ESTETISK VERKSAMHET Lgr11

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

  • ES   skapa genom bild, musik och slöjd,
  • ES   välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  • ES   undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  • ES   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
----->
----->
----->
----->
SKAPA
...genom bild, musik och slöjd
Deltar i skapande aktiviteter. Behöver handledning i processen.
Deltar tillsammans med andra i olika skapande aktiviteter. Genomför moment efter instruktioner. Behöver viss handledning i processen.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker. Har ibland egna idéer om hur arbetet ska utformas. Behöver inspiration och exempel. Arbetar både självständigt och tillsammans med andra och anpassar sig till olika sammanhang.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker utifrån egna val. Planerar, genomför och slutför sin idé både på egen hand och tillsammans med andra.
VÄLJA OCH ANVÄNDA
...olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser.
Deltar i att använda givna material, metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver handledning.
Väljer och använder ibland lämpliga metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver viss handledning
Väljer och använder lämpliga redskap och arbetsmetoder för att skapa. Sätter personlig prägel på det estetiska skapandet.
Väljer och använder lämplig estetisk form utifrån syfte och sammanhang. Använder erfarenheter och nya kunskaper inom den estetiska verksamheten. Arbetar kreativt på eget initiativ
UNDERSÖKA
... estetiska uttrycki olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer.
Deltar i och får upplevelser av olika estetiska uttryck.
Deltar i att undersöka hur olika estetiska uttryck är utformade. Behöver handledning i undersökandet för att förstå budskapet.
Försöker på egen hand undersöka olika estetiska uttryck. Förstår enkla budskap i olika estetiska uttrycksformer.
Undersöker olika estetiska uttrycksformer på egen hand. Sätter in det upplevda i olika sammanhang. Förstår budskapet i olika estetiska uttrycksformer och hur de påverkar individen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: