Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkna med bråk...decimaltal och procent

Skapad 2013-11-27 13:05 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
Du har redan kännedom om bråk och vad olika bråk innebär. Nu ska du få lära dig mer om bråk och hur de hänger ihop med decimaler och procent!

Innehåll

Förmågor du får träna...

 •  att använda och analysera samband.
 • resonera och följa andras resonemang
 •  lösa problem

Innehåll du möter...

 • Vad decimaltal är och vilken plats de har i positionssystemet.
 • Hur bråk, decimaltal och procent hänger ihop.
 • Hur bråk, decimaltal och procent används i vardagen.
 • Hur man gör beräkning med bråk, decimaltal och procent.

Hur lär du dig?

 • genomgångar, par- och gruppsamtal samt individuellt arbete.
 • Genom diskussionsuppgifter, samt övningar där du får resonera och lära, men även träna dina färdigheter tex via Gleerups, Bingel, Quizlet.

Du ska visa att du kan

Du får visa hur du kan:

 • renosera och följa andras resonemang, genom att ställa frågor och prata kring bråk, procent och decimaltal.
 • växla mellan bråk, procent och decimalform och visa sambandet mellan dem.
 • lösa vardagsproblem som innehåller bråk, procent eller decimaltal.
 • Göra enkla rutinberäkning med bråk, decimaltal och procent.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Räkna med bråk, decimaltal och procent

Bråk, decimaler och procent

-->
--->
--->
--->
Resonemang
Du kan använda och växla mellan bråk, decimaltal och procent, och föra resonemang hur de hänger ihop.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu inte visat...
Du kan känna igen enkla bråk och se någon koppling till andra bråk eller procent
Du kan känna igen enkla bråk och se kopplingar till andra bråk eller procent och decimaltal
Du kan känna igen bråk och ser flera kopplingar till andra bråk eller procent och decimaltal
Beräkna
Välja och använda olika metoder för att göra beräkningar.
 • Ma  E 6
Du har ännu inte visat...
Du kan välja någon form av metod och men får inte alltid rätt
Du väljer en fungerande metod och får ett korrekt resultat
Du väljer en väl fungerande/effektiv metod och får korrekt resultat
Problemlösning
Du kan lösa vardagsproblem som handlar om bråk, decimaler och procent.
Du har ännu inte visat...
Du gör ett försök att lösa problemet.
Du kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa problem på ett fungerande och effektivt sätt.
Resonemang
Du för ett skriftligt och/eller muntligt resonemang där du förklarar och/eller visar hur du tänkt.
Du har ännu inte visat...
Du visar någon del av ditt resonemang.
Du presenterar dina tankar ...
Du presenterar ditt resonemang med god tydlighet och alla delar av resonemanget är med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: