Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa förskoleklass/åk 1 - motorisk utveckling .

Skapad 2013-11-27 13:51 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Lokal Pedagogisk Planering för idrott och hälsa förskoleklass på Ljunggrenska skolan.
Grundskola F Idrott och hälsa
Fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång både för individen och samhället.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla?

 

Övergripande syftemål: Genom undervisningen kommer jag som elev att ges förutsättningar att utveckla min förmåga att;

- utveckla allsidiga rörelseförmågor

- utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiv

- vistas i naturen

-  utveckla min samarbetsförmåga och  min respekt för andra

 

Det innebär att jag under detta år kommer att få möjlighet att utveckla min förmåga;

-  att möta och uppleva många olika aktiviteter utifrån mina individuella förutsättningar

-  att utveckla goda levnadsvanor, genom att ges förutsättningarna

- att vistas i olika utemiljöer och i naturen under olika årstider , att få en förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. detta genom att jag får förutsättningarna till det

 

Övergripande mål - elever

 • jag ska kunna delta i enklare lekar och spel.
 • jag ska behärska olika motoriska grundformer, såsom rulla/rotera, springa, klättra, kasta, fånga, åla, stödja och krypa.
 • jag ska kunna samarbeta med andra elever.
 • jag ska delta i samtal och sätta ord på mina upplevelser kring ex. regler, samarbete, uppvärmning, avslappning och säkerhet.
 • jag ska kunna röra mig i takt till musik.
 • jag ska självständigt sköta dusch och ombyte.
 • jag ska kunna ta och följa instruktioner.

 

 

 

Vad ska vi arbeta med?

Nedan anges det kunskapsstoff som du kommer att möta under detta läsår 

 

Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp

Under idrotten kommer du att öva på de motoriska grundformerna genom olika lekar, spel och redskapsbanor.

Röra dig till musik.

Du kommer att prova olika lekar.

Diskutera säkerhetsregler samt fram- och undanplockning på ett säkert sätt.

Diskutera varför det är viktigt att röra på sig och hur man kan göra för att påverka sin hälsa och förebygga skador.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa förskoleklass och år ett Tallbackens Freinetskola

Ny nivå
Ny nivå
Motroriska grundformer
Åla, rulla, krypa, och stödja.
Springa,hoppa och klättra
Kasta och fånga
Finmotorik
Färglägger innanför linje.
Klipper efter given linje
Ritar egna bilder
Lekar/ samarbete
Kunna ta och följa instruktioner
Samarbeta i lagsituationer
Dans och rörelse
Rör sig i takt med musiken
Uppvärmning
Avslappning
Tillit till sin egen förmåga
Klär av och på sig själv
Ansvarar för sina tillhörigheter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: