Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Milstensskolan Re år 6 Världsreligionerna

Skapad 2013-12-06 12:15 i Pysslingen Skolor Milstensskolan Pysslingen
Vi kommer att arbeta med världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. Området kommer att återkomma i årskurs 9.
Grundskola 6 Religionskunskap
Har du funderat över varför kristna går till kyrkan? Varför många muslimer inte äter griskött? Hur hinduismen kan ha så många gudar? Hur många buddhister det finns i Sverige? Om du inte har det kommer du att få chansen nu. Du kan börja med att fundera på vad religion är och om religion är viktigt för dig.

Innehåll

Syfte

Eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Mål för undervisningsområdet

 

 1. Vad kan religion och olika livsåskådningar betyda för människor? (livsåskådning, identitet) s. 6-13
 2. Vilka är judendomens heliga platser och hus? Varför är dessa platser och hus viktiga för judar? s.14-17
 3. Vilka är kristendomens heliga platser och hus? Varför är dessa platser och hus viktiga för judar? s.14-15,18-19
 4. Vilka är islams heliga platser och hus? Varför är dessa platser och hus viktiga för judar? s.14-15, 20-21
 5. Vilka är hinduismen heliga platser och hus? Varför är dessa platser och hus viktiga för judar? s.14-15, 22-23
 6. Vilka är buddhismens heliga platser och hus? Varför är dessa platser och hus viktiga för judar? s.14-15, 24-25
 7. Kan du göra en jämförelse mellan de tre systerreligionerna? (abrahamitiska religioner) s. 27-29
 8. Vilka är de olika religionernas heliga handlingar (ritualer) och levnadsregler och varför är dessa viktiga för respektive religion? (Judendom s.32-33, 36, 38. Kristendom s. 44-45, 47-48, 50. Islam s.53-54, 56, 58. Hinduism s. 64-66, 68. Buddism s. 72-74, 76)
 9. Kan du redovisa likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna? (Gör tabellen i Classroom)
 10. Kan du resonera kring och ge exempel på hur olika människor lever med sin religion och även resonera kring vad religioner kan betyda för olika människor?
 11. Kan du namnge viktiga kristna högtider? (s.43)
 12. Hur har kristendomens betydelse förändrats i Sverige, förr och idag. (s.50)
 13. Vad betyder etik och moral? (s.92)
 14. Kan du förklara de olika etiska begreppen på sidan 92.


Bedömning

 • Hur logiska dina slutsatser och förklaringar är.
 • Hur väl du underbygger dem med ämnesfakta – hur sakliga de är.(Jag tror/ Jag tycker/ Jag vet)
 • Hur väl du på olika sätt kan belysa hur världsreligionerna påverkar samhällen och människor.
 • Hur väl genomtänkta dina jämförelser, slutsatser och förklaringar är.
 • Hur väl du använder fakta, termer och begrepp om religionerna muntligt och skriftligt.

Matriser

Re
Religion år 6 VT-16

1
2
3
Grundläggande kunskaper
Heliga platser, heliga rum, levnadsregler Likheter och skillnader mellan religionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband
Religiösa uttryck Centrala tankegångar i religionerna
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Redogöra
Kristna traditioner Förr och nu
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Resonera
Livsfrågor Vad betyder religioner/livs- åskådningar för olika människor
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Resonera och reflektera
Moral och etik
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: