Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2013-12-11 13:45 i Tågets förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller.

Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka temarum och vilket material som ska finnas i respektive rum. Tavlan där barnen väljer aktiviteter har en central roll i verksamheten. Ett syfte med tavlan är att stärka barnen i att stå för i det här fallet sitt val men sedermera ge barnen redskap för att ta ställning och våga stå för sin åsikt. Ett annat är att barnen så småningom ska få en förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra.

Innehåll

Nyckelbegrepp

 • Äldre
 • Påverka
 • Skyldighet
 • Rättighet
 • Ansvar
 • Majoriteten
 • Rösta
 • Inflytande
 • Yngre
 • Välja
 • Alla
 • Vuxna
 • Demokrati
 • Saklighet
 • Allsidighet
 • Delaktighet

Insatser

  • samtala med barnen i vardagssituationer som t ex under måltider (val av mat, hur mycket), i hallen (tröja, fleece, stövlar-kängor etc), toalettbestyr (toa, potta, blöja, innan eller efter maten) och i leken.
  • vara lyhörda för barnens behov och tankar samt att ha en tillåtande, positiv attityd gentemot barnens idéer och önskemål. Visa att barnens tankar är viktiga.
  • inledande presentera aktiviteter och material för samtliga barn och därefter låta dem välja självständigt
  • Barnen ges många tillfällen att få möjlighet att utforska och upptäcka återkommande aktiviteter/material för att våga delta och känna sig trygga.
  • Fånga barnen där de är i deras intresse och utmana och bejaka dem där. 
  • Observera vad barnen är intresserade av

 

 
 
 

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag tycker..."

Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: