Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor åk 7 VT 2020

Skapad 2013-12-18 13:42 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Välkommen in i sagornas värld! Här kan det mesta hända. Du kommer att få kunskap om de tre sagotyperna folksagor, konstsagor och fabler. Du kommer att lära dig om sagornas typiska drag, uppbyggnad och innehåll.Vi läser sagor, jämför med film och skriver en egen saga.
Grundskola 7 Svenska
Välkommen in i sagornas värld!

Här kan det mesta hända. Du kommer att få kunskap om de tre sagotyperna folksagor, konstsagor och fabler. Du kommer att lära dig om sagornas typiska drag, uppbyggnad och innehåll.Vi läser sagor, jämför med film och skriver en egen saga.

Innehåll

Vad ska vi lära oss? Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att kunna skriva en saga
Du ska utveckla din förmåga att uttrycka dig i skrift och arbeta med språket för att utveckla din språkliga säkerhet. Du ska bearbeta din text.

Du ska även utveckla din läsförståelse och förmåga att jämföra, tolka budskap och koppla till egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor samt diskutera det muntligt och skriftligt.

Du kommer också att träna din muntliga förmåga.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att läsa sagor för att få kunskap och inspiration för skrivande. Då tränar vi samtidigt läsförståelse, att jämföra, tolka budskap och koppla till egna erfarenheter. Vi går igenom hur en saga är uppbyggd. Som avslutning får du skriva en egen saga och presentera en författare muntligt.

Vad som kommer att bedömas?

Se matris kring sagor och kunskapskrav.

Hur får du visa vad du kan?

Du kommer att få visa dina förmågor både i gemensamma muntliga diskussioner och vid enskilda skriftliga uppgifter i klassrummet.

Du får skriva en saga och bearbeta din text i skolan.

Du kommer att genomföra en muntlig presentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Skriva saga

E
C
A
Typiska drag
Du använder typiska sagoingredienser t ex. svåra uppdrag, och de magiska talen tre och sju på ett enkelt sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t ex. svåra uppdrag, och de magiska talen tre och sju på ett utvecklat sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t ex. svåra uppdrag, och de magiska talen tre och sju på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Beskrivningar
Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar t ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Dramaturgi
Din saga har en inledning och en avslutning.
Texten har en struktur som passar en saga, t ex. att du använder titel, inledning och avslutning med sagokänsla.
Texten är välstrukturerad med effektiv titel, inledning och avslutning som passar en saga.
Styckeindelning
Du gör försök till styckeindelning
Du gör styckeindelning med blankrad eller indrag.
Du gör en effektiv styckeindelning.
Skiljetecken
Du följer i huvudsak normer för stor bokstav, punkt och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Tempus
Du försöker att skriva i dåtid.
Du skriver i dåtid
Du skriver på ett väl fungerande sätt i dåtid.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt välfungerande och varierad. Du har både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är välfungerande och varierad. Du har både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en saga t ex med lekfull användning av ålderdomliga ord.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter.
Bearbetning
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta den och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta den och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Om du har fått respons på din text kan du bearbeta den och förbättra den på ett väl fungerande sätt.

Sv
Muntlig redovisning.

E
C
A
Fakta
Ha tillräckligt med relevant fakta.
Har utförlig och relevant fakta.
Har mycket utförlig och relevant fakta.
Röd tråd
Strukturen i faktadelen går att följa.
Strukturen i faktadelen är god. Har en tydlig inledning, avslutning och övergångar.
Strukturen i faktadelen är mycket god. Har en mycket tydlig inledning, avslutning och övergångar.
Berätta fritt
Är delvis bunden till manus.
Är till största delen fri från manus.
Är helt fri från manus, vilket bara används som ett stöd.
Tala
Talar med röstvolym och hastighet så att framförandet går att följa.
Anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir intressant och lätt att följa.
Anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir intressant och mycket lätt att följa.
Ögonkontakt
Har viss ögonkontakt med mottagaren.
Har ofta ögonkontakt med mottagaren.
Har god ögonkontakt med mottagaren.
Bild
Eleven visar en bild.
Eleven använder hjälpmedel vid planerande och genomförande av presentationen.
Eleven använder hjälpmedel vid planerande och genomförande av presentationen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: