Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans tidsåldrar - Forntiden i Norden

Skapad 2014-01-05 22:10 i Södra skolan Falun
Vi kommer att arbeta kring olika tidsåldrar genom att: - Arbeta med den historiska tidslinjen - Arbeta med ord och begrepp - Läsa faktatexter - Se på film - Samtala och diskutera likkheter och skillnader mellan tidsåldrarna - Se orsaker till förändringar
Grundskola 4 Historia
När människan kom till Norden: Stenåldern, Bronsålder och Järnåldern.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att arbeta kring olika tidsåldrar - du kommer bland annat att läsa, skriva, lyssna till berättelser, se på film, titta på föremål, träna på begrepp och göra en gemensam sammanställning som varje elev skriver i sitt häfte:

 1. Stenåldern(Jägar- och samlarstenåldern, Bondestenåldern)
 2. Bronsålder
 3. Järnåldern med Vikingatiden


Under Stenåldern lär vi oss om: 

 • Jägar- och samlarfolket, hur människorna följde djuren, bodde och levde, tamdjur, vad de åt, material, vilka redskap, verktyg och vapen de använde, om de trodde på övre makter m.m.
 • Bondestenåldern, när människorna började leva i fasta bostäder, odla mark,  tamdjur, vad de åt, material, vilka redskap, verktyg och vapen de använde, om de trodde på övre makter m.m.

 
Under Bronsåldern lär vi oss om:

 • Hur människorna bodde och levde, byar växer fram, tamdjur, vad de åt, material, vilka redskap, verktyg och vapen de använde, om de trodde på övre makter m.m. blev bofasta jordbrukare, skaffade boskap, byggde högar och rösen åt sina döda, upptäckte bronset, uppfann hjulet, började resa och när byteshandeln blev mer vanlig m.m.


Under Järnåldern med vikingatiden lär vi oss om:

 • Hur klimatet blev kallare, handeln  familjerna bildade klaner med ledare, småriken växte fram, hur människorna bodde och levde, tamdjur, vad de åt, material, vilka redskap, verktyg och vapen de använde, om de trodde på övre makter m.m.Arbetsmetod

Du kommer att:

 • Träna ord och begrepp
 • Läsa faktatexter
 • Se på film
 • Formulera och skriva egen text utifrån det som du lärt dig
 • Berätta och beskriva muntligt utifrån bilder på t.ex. hällristningar  och runstenar
 • Rita/måla din egen hällristning/runsten
 • Lyssna på sagor/berättelser
 • Samtala och diskutera likheter och skillnader mellan tidsåldrarna
 • Svara på frågor om de olika tidsåldrarna.
 • Avsluta med Kartläggningsmaterialet Tummen upp!

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Historia

 • Diskutera och resonera  kring fakta om de olika tidsperioderna - Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern muntligt
 • Resonera kring orsaker till förändringar inom de olika tidsåldrarna
 • Delta aktivt i samtal om tolkningar som arkeologer har gjort av tidsperioderna
 • Jämföra skillnader och likheter mellan de olika perioderna
 • Använda begrepp för att ordna historiska kunskaper

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: