Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EU, FN och de mänskliga rättigheterna vt-14

Skapad 2014-01-06 13:59 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med EU, FN och de mänskliga rättigheterna. Du kommer att lära dig om hur EU och FN fungerar,

Innehåll

Tid

Vecka 9-11 + 14-15

Mål enligt kursplanen

  • Kunna redogöra för de mänskliga rättigheternas (inklusive barnkonventionen) innehåll och betydelse.
  • Kunna redogöra för hur de mänskliga rättigheterna kränks och främjas i olika delar av världen.
  • Ha kunskaper om FN
  • Ha kunskaper om olika organisationer som arbetar för att främja de mänskiga rättigheterna.
  • Kunna resonera kring olika samband.

Konkretiserade/förenklade mål

  • Kunna vilka de mänskliga rättigheterna (även barnens rättigheter) är och förstå hur viktiga de är.
  • Ha kunskaper om hur vi människor klarar av att leva efter dem i olika delar av världen.
  • Ha kunskaper om FN
  • Ha kunskaper om vilka som arbetar för att alla ska kunna få ha sina rättigheter.
  • Kunna se och redogöra för olika samband t.ex. varför det är svårare i vissa delar att leva efter de mänskliga rättigheterna.

Arbetsmoment

• Diskussioner utifrån filmen Flugornas herre.

• Genomgång om FN och organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna.

• Läsa faktakompendie om FN.

• Läsa de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.

• Arbetsuppgift om hur barns rättigheterna kränks i världen och vad man gör åt problemet. (www.unicef.se (-Om oss))

• Prov v. 14 (barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna, faktakompendium om FN och anteckningar från genomgångarna)

• Redovisning av arbetsuppgiften i tvärgrupper v.15

Matriser

Sh
FN och de mänskliga rättigheterna

Godtagbart
Bra
Utmärkt
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper om FN och de mänskliga rättigheterna.
Du har goda kunskaper om FN och de mänskliga rättigheterna.
Du har mycket goda kunskaper om FN och de mänskliga rättigheterna
Analysförmåga
Du kan: - beskriva enkla samband och mönster. - föra enkla resonemang som till viss del är under-byggda. - dra enkla slutsatser och som till viss del underbyggda. - ge enkla förslag på lösningar som till viss del är underbyggda. - använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan: - beskriva förhållandevis komplexa samband och mönster. - föra utvecklade resonemang som är relativt väl under-byggda. - dra utvecklade slutsatser som är relativt väl underbyggda. - ge utvecklade förslag på lösningar som är relativt väl underbyggda. - använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan: - beskriva komplexa samband och mönster. - föra välutvecklade och nyanserade resonemang som är väl underbyggda. - dra välutvecklade slutsatser och som är väl underbyggda. - ge välutvecklade förslag på lösningar som är väl underbyggda. - använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Söka och sammanställa information
Du kan använda olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: