Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 4 Kap 11-19 år 4 HolmesskolanB

Skapad 2014-01-06 15:15 i Holmesskolan Torsby
LPPn bygger på Skolverkets förslag till planeringsprocess som finns i alla diskussionsunderlagen till de nya kursplanerna i Lgr11
Grundskola 4 Engelska
I denna period kommer vi att lära oss mer om våra huvudpersoner och deras liv. Vi kommer att möta dem då de befinner sig i olika situationer t.ex.

firar jul, går på fotboll, köper snabbmat, har geografilektion om London etc.

Innehåll

Syfte / förmågor

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretisering av mål

Du kommer att lära dig om:
Kap 11 - Maisie och hennes familj, familjeord, (I like, she likes))
Kap 12 - husord,  (a, an)
Kap 13 - att fira jul, julord, (always, sometimes, never, usually, often, anything else)
Kap 14 - veckans dagar, säga hej då, veckodagarna, (I live, he lives)
Kap 15 - att köpa snabbmat, matord, ( am, are, is, Can I have, here you are)
Kap 16 - kläder, fotboll, klädesord, (have-has, his-her, What size?)
Kap 17 - London, vad du vill göra, klassrumsord, (Do you want to..? I want to ..., I don't want to..)                                                              
Kap 18 - kroppen, kroppsord, (I, you, he, she, it, we, you, they)
Kap 19 - hur man ser ut, ord som beskiriver utseende, min dag, (one Child - two children)

Arbetssätt

Vi kommer att läsa enkla texter på engelska ur Magic 4. Vi kommer att läsa gemensamt, individuellt och i smågrupper.
Vi kommer att träna på nya ord till varje kapitel
Vi läser/ spelar upp dialoger på engelska. Vi kommer att dramatisera texter ur Magic 4.
Vi kommer att läsa ramsor och sjunga sånger på engelska.
Vi kommer att se på filmer om olika djur och diskutera innehållet med hjälp av enklare frågor.
Vi kommer att jobba med arbetsuppgifter i tillhörande Work book.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

* förstå vad någon säger

* uttrycka dig så att andra förstår och hur du deltar i samtal

* läsa och förstå olika texter

* lösa problem

Vi använder oss av muntliga och skriftliga läxtest.

Efter kapitel 19 genomför vi General test 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: