Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft i år 1 och år 2

Skapad 2014-01-06 15:21 i Långåsskolan Falkenberg
Vi utforskar och lär oss om luft och luftens betydelse för energiförsörjning
Grundskola 1 – 2 Fysik
Vad är luft och hur kan vi använda luft som energiförsörjning?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utifrån din egen förförståelse om luft tänka ut var luft finns, vad luft används till och genom din nyfikenhet och ditt intresse utveckla dina kunskaper om luft och att luft kan tas tillvara och omvandlas till användbar energi.

Du ska även utveckla din:

 • Begreppslig förmåga: Förstå innebörden av begrepp. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika sammanhang
 • Kommunikativ förmåga: Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument.
 • Analysförmåga: Beskriva orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Bedömning- vad?

Du ska känna till begreppet luft

Du ska kunna

-skriva, rita dina hypoteser om luft

-genomföra undersökningar och experiment på luft

-använda naturvetenskapliga begrepp i samtal och skrift

-delta i samtal och diskussioner, ställa frågor och framföra dina egna åsikter

-beskriva begreppet luft

Bedömning- hur?

Läraren observerar hur du deltar i samtal och diskussioner.

Läraren observerar hur du agerar vid undervisning och genomförande vid experiment, om du är nyfiken, aktiv och tar initiativ.

Du dokumenterar hypoteser, experiment, skriver och ritar.

Vid slutet av arbete om luft redovisar du med text och bild hur du byggt din bil och hur den förflyttar sig med hjälp av luft.

Du beskriver med text och bild hur ett vindkraftverk fungerar och vad det används till.

Ni gör en kamratbedömning och en självbedömning av ditt arbete.

Kopplingar till läroplan

 • Fy   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • Fy   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • Fy   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • Fy   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Undervisning och arbetsformer

-Vi gör en tankekarta utifrån allas förförståelse och funderingar om luft.

-Vi diskuterar, skriver och ritar om stormen Sven, hur stark luft påverkar oss

-Vi diskuterar begreppet luft, vi skriver anteckningar om vad luft är 

-Vi letar luft med hjälp av plastpåsar, vi ser film om luft: Kayo´s Krita Syre, luft och en svävande lykta och vi målar konstverk med hjälp av luft från sugrör och vattenfärg

-Vi ser på film om snö och lär oss hur det blir snö, vi gör experiment med pet-flaska och ballong i varmt och kallt vatten, vi skriver ner våra hypoteser, efter experiment förstår vi hur en luftballong kan flyga, vi ritar,klipper och klistrar vår egen luftballong

-Vi bygger svävare med plastmugg och djup plasttallrik, vi viker flygplan och diskutera hur ett tungt plan kan flyga

-Vi bygger bilar med tändsticks-ask, plast-kork och segel

-Vi diskuterar hur vi kan använda luft för att få energi

-Vi tittar hur ett vindkraftverk fungerar, vi bygger vindsnurror

-Vi tänker till hur vi skulle kunna använda luft på ett sätt så att miljön mår bättre

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • Fy  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: