Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Enegatan Lag och rätt

Skapad 2014-01-07 10:32 i Kristinebergskolan Oskarshamn
LPP:n behandlar arbetsområdet Lag och rätt (Rättigheter och rättskipning). Tänkt för åk 5.
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap
Hur skulle det vara om vi inte hade några gemensamma lagar och regler i vårt samhälle? Vilka viktiga lagar finns i Sverige? Vad händer om man bryter mot lagen?

Innehåll

Kursplan i ämnet samhällskunskap

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:
Vi arbetar med Lag och rätt för att du ska möjlighet att träna din förmåga att
- reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp.
- uttrycka och värdera olika ståndpunkter (...) och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
(Lgr 11 s. 199-200).

 

 

Arbetssätt och undervisning

Hur ska vi arbeta?

- Vi samtalar tillsammans utifrån en Powerpoint-presentation om Lag och rätt.
- Vi läser i grundboken Puls Samhällskunskap.
- Vi tränar arbetsområdets specifika ord och begrepp.
- Vi arbetar med instuderingsfrågor.
- Vi ser olika filmer med koppling till arbetsområdet.
- Vi tränar på att analysera olika brottsfall utifrån begreppen "orsaker", "konsekvenser" och "lösningar".

 

Visa vad du lärt dig

Löpande under arbetsområdet bedöms din förmåga att uttrycka dina ståndpunkter och reflektera över hur individer och samhällen formas och förändras.

I slutet av arbetsområdet visar du dina kunskaper skriftligt genom att göra 
- Ett läxförhör om arbetsområdets specifika ord och begrepp.
- En enkel analys av de samhällsstrukturer vi arbetat med.

Tidsram

Vi arbetar med Lag och rätt under höstterminen.

Bedömning

Bedömning sker utifrån kunskapskraven i samhällskunskap för åk 6.

Kopplingar till läroplanen

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
    Gr lgr11
  • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
    Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: