Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldens hemlighet

Skapad 2014-01-07 13:10 i Himlaskolan Ale
Eleverna läser boken "Eldens hemlighet" av Henning Mankell. De svarar på frågor som rör innehållet, skriver sammanfattning och omdöme. De tar reda på fakta om landet där handlingen utspelar sig.
Grundskola 6 Svenska
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med boken "Eldens hemlighet" av Henning Mankell. Ni ska läsa boken, svara på frågor som rör innehållet, skriva sammanfattning och omdöme. Ni ska också ta reda på fakta om landet Mocambique. Arbetsområdet pågår under veckorna 6-11. Inlämning fredagen den 14 mars.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Undervisningens innehåll och uppgifter

 1. Läs boken
 2. Svara på frågor på texten
 3. Skriv en sammanfattning av boken
 4. Skriv vad du tycker och tänker om boken (omdöme)
 5. Delta i diskussioner
 6. Leta fakta om landet

 Frågor på texten:

a)   Till vems minne är boken skriven?

b)   Vad heter huvudpersonen?

c)   Vad får du veta om huvudpersonen i kapitel 1-2?

d)   Vilka känslor skildras i kapitel 1-2? Ge exempel på hur de beskrivs.

e)   På vilket sätt börjar boken? Positivt eller negativt? Vilken känsla fick du när du började läsa boken?

f)    Vad betyder Maria och Sofias efternamn Alface?

g)   Hur beskriver författaren miljön?

h)   Vilken tycker du är bokens vändpunkt?

i)     Vad är en mina?

j)    På sidorna 154-155 förstår Sofia äntligen eldens hemlighet. Vilken är den?

k)   Vad menar författaren med: ”Svarta människor kunde blekna av sorg och smärta.”

l)     Beskriv med egna ord hur du tror att Sofia känner det natten hon sitter i rullstolen och ingen människa syns till.

m) Varför hittar Sofia på namn till sina ben?

n)   Tycker du att bokens titel är bra?

-      Varför? Motivera!

-      Vad betyder titeln?

-      Hur får du veta vad titeln betyder?

 

Skriv en sammanfattning av boken! Du kan börja så här: Boken handlar om…

 

Skriv ett omdöme, dvs. vad du tycker och tänker om boken! Du kan börja så här: Jag tycker att boken är bra/dålig/intressant/sorglig etc. därför att…

Ta reda på fakta om landet där handlingen utspelar sig. Välj minst 10 punkter:

 

Världsdel

Landets namn

Huvudstad

 

Invånarantal

Angränsande vatten

Angränsande länder

 

Språk

Religion

Turism och sevärdheter

Natur och kultur

Styrelseskick (monarki, republik, diktatur)

Barnadödlighet

Flaggan

Handel och industri

(import och export)

Naturtillgångar (olja, diamanter osv)

Annat

Landets historia

Rita en karta. Sätt ut städer, berg, floder osv.

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

omdöme
genre
skönlitteratur
reflektera

Se även "Veckans ord"!

Matriser

Sv
Språket på väg år 6-9 LÄSA OCH SKRIVA, Lgr 11

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Meningar
Meningarna har oftast en fungerande meningsbyggnad, är enkelt konstruerade och ganska korta.
Meningarnas längd och ordföljd varierar.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt, bla annat genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnad ger ett behagligt flyt i texten.
Uttrycken och orden
Mina uttryck och ord fungerar ibland mindre bra. Jag har ofta vardagliga, enkla och talspråkliga ord.
Mina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang. Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga. Texten visar viss variation i ordval.
Mina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Ibland använder jag specifika, abstrakta, skriftspråkliga och mindre vardagliga ord. Texten visar variation i ordval.
Mina uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen. Ibland är jag nyskapande och kreativ. Texten visar variation och och omsorg i ordval och uttryck.
Normer och språkriktighet
Meningsbyggnad
Jag använder oftast enkel men korrekt meningsbyggnad.
Jag prövar en mer komplex meningsbyggnad och lyckas då ibland väl med konstruktionen.
Oftast har jag använt korrekt meningsbyggnad, även i långa meningar.
Jag använder en korrekt eller i stort sett korrekt meningsbyggnad i både enklare och mer komplexa konstruktioner.
Konstruktion av uttryck
Jag använder enkla och vanliga konstruktioner som oftast är korrekta
Jag prövar mer komplicerade fraser och uttryck och lyckas då ibland väl med konstruktionen.
Jag konstruerar oftast korrekta fraser och uttryck även i långa, ovanliga, mer komplexa och skriftspråkliga konstruktioner.
Jag har korrekta eller i stort sett korrekta konstruktioner av både enkla och mer komplicerade fraser och uttryck.
Stavning
Jag stavar de flesta ord korrekt.
Jag prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen.
Jag stavar oftast korrekt.
Jag stavar korrekt.
Användning av tecken
Jag använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så at läsningen av texten underlättas. Jag använder oftast liten och stor bokstav korrekt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Jag använder liten och stor bokstav korrekt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt och kreativt sätt.
Läsaren rörelser i texten
Hur jag tänker om textens innehåll - vad som har hänt, hur det har varit förut och vad som ska hända sedan.
Jag kan berätta något om vad jag tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Jag kan berätta mer utförligt vad jag tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Jag försöker att bygga mina slutsatser på tidigare kunskaper och erfarenheter, men också på sådant som jag ser och förstår av texten.
Jag bygger mina slutsatser tydligt på tidigare kunskaper och erfarenheter, men också på sådant som jag ser och förstår av texten.
Hur jag tänker på egna erfarenheter, livet, världen och samhället när jag läser texten.
Jag uttrycker tankar, men utvecklar dem inte vidare.
Jag utvecklar egna tankar till en enkel tankekedja.
Jag reflekterar i sammanhängande led.
Jag reflekterar i flera utvecklade och sammansatta led.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: