Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria - fornsvenska och nysvenska

Skapad 2014-01-07 15:53 i Maria Parkskolan Helsingborg
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket. Språk förändras hela tiden. Ord försvinner och nya ord kommer till. Stavningen av ord förändras, och betydelsen av ett visat ord kan också ändras. Genom kontakten med andra länder kommer nya ord och uttryckssätt in i språket.
Grundskola 7 – 9 Svenska
...

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9
  Språkbruk Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: