Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alex Dogboy

Skapad 2014-01-07 16:24 i Hanvikens skola Tyresö
Vi kommer under några veckor att tillsammans läsa och arbeta med "Alex Dogboy", en ungdomsbok, av Monica Zak. Romanen bygger på verkligheten.
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska
Vi kommer under några veckor att tillsammans läsa och arbeta med Alex Dogboy, en ungdomsbok, av Monica Zak. Romanen bygger på verkligheten.

Författaren har träffat och intervjuat gatubarn i Honduras. Ett av barnen lever med sina hubndar och kallas för Dogboy.

Innehåll

Konkreta mål

Målen med arbetsområdet är att:

 • fördjupa läsförståelsen genom att tillsammans läsa och analysera en ungdomsbok
 • arbeta med att resonera kring budskap och innehåll
 • pröva att beskriva sin upplevelse av läsning med hjälp av citat och exempel ur den lästa texten

Undervisning / arbetssätt

Jag kommer att läsa högt ur boken och vi kommer att stanna upp och reflektera över det som jag läst. Vi kommer även att jobba olika arbetsuppgifter som är kopplade till det jag läst. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma följande i ditt arbete:

            hur väl du visar att du förstår och kan tolka text
            hur aktivt du deltar i det dagliga arbetet
            hur väl du argumenterar för dina åsikter i tal och skrift
            hur väl du bearbetar din text utifrån respons

Syfte

Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: