Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2014-01-07 18:21 i Falun
Grundskola 4 Samhällskunskap Geografi Religionskunskap
I arbetet om Sverige kommer vi lära oss om svenska naturtillgångar, naturtyper och lära oss mer om kartan. Vi kommer också att lära oss om Sveriges uppdelning i landskap, län, kommuner och landsting samt hur Sverige styrs.

Innehåll

Geografi

Arbetssätt:

 • Vi kommer att läsa i läromedel och använda oss av kartböcker och tabeller för att söka fakta
 • Vi kommer att se filmerna om Geografens testamente
 • Vi kommer på olika sätt öva på Sveriges namngeografi

Mål och bedömning:

 • Du ska i samtal med andra kunna berätta om Sveriges naturtyper och vilka naturtillgångar som finns
 • Du ska kunna samla fakta från kartor
 • Du ska känna till Sveriges namngeografi och kunna beskriva platsers lägen
 • Du ska känna till hur inlandsisen format jordytan 
 • Du ska kunna berätta om hur människor lever i olikar delar av Sverige (fjällen, landsbyggd, jordbruksbyggd, skogsbyggs, storstad, kust)
 • Du ska känna till och kunna använda geografiska begrepp

Samhällskunskap

Arbetssätt:

 • Vi kommer tillsammans att ha klassråd och andra råd där du får öva på att uttrycka tankar och åsikter. Du får också tillfälle att vara med och påverka.
 • Vi kommer att läsa om hur Sverige styrs och landets olika indelningar
 • Vi kommer att se ngr avsnitt från serien Banderoll som handlar om hur vi kan påverka olika beslut

Mål och bedömning:

 • Du ska känna till hur du kan påverka beslut i skolan, kommunen och i landet
 • Du ska känna till Sveriges olika uppdelningar i landskap, län och kommuner
 • Du ska känna till och kunna använda olika begrepp tex demokrati och diktatur

Religion

Arbetssätt:

 • Vi kommer att läsa om Samernas kultur, historia och religion.
 • Vi kommer i samarbete med bild och slöjd göra en nyckelring med samiska symboler
 • Vi kommer att läsa om påsken och kristna högtider

Mål och bedömning:

 • Du ska känna till den samiska religionen och kulturen
 • Du ska känna till några symboler som kännetecknar den samiska kulturen.
 • Du ska känna till de kristna högtiderna som firas i Sverige och när de firas.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: