Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet och skolan förr Åk 2

Skapad 2014-01-08 10:42 i Gunnesboskolan Papperskorgen
Vi lär oss om hur det var att gå i skolan förr i tiden.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Hur var det att leva för 100 år sedan? Hur var det att gå i skolan?

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Hur var det att leva för 100 år sedan?

Hur bodde man?

Hur var man klädd?

Hur var det att gå i skolan?

Vad lekte barnen med?

Vilken roll hade religionen?

Vi jämför dagens samhälle med dåtidens.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi läser och berättar om skolan förr.

Vi tittar på filmer.

Eleverna läser själva ur böcker.

Vi läser och tittar på gamla läroböcker.

Eleverna skriver intervjufrågor och får i läxa att intervjua någon äldre person om hur det var när de gick i skolan. Efteråt skriver de ihop svaren till en text.

Vi leker lekar som man lekte förr på rasterna.

Vi sjunger sånger från förr.

Vi avslutar med att genomföra en del av en skoldag från förr.

Bedömning

Du ska kunna visa att du kan jämföra livet och skolan från förr och nu.

Du ska kunna svar på frågor och vara aktiv under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Hi  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Hi  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: