👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus

Skapad 2014-01-13 10:59 i Buaskolan Varberg
Grundskola 5 Fysik
Du ska få lära dig mer om ljus och ljusets egenskaper. Du kommer också få lära dig hur ögat fungerar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att lära dig:

 • om olika typer av ljuskällor.
 • vad ljus har för egenskaper och vad det är som gör att vi ser saker.
 • hur ljuset uppfattas av ögat och ögats funktion.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att: 
 • titta på film.
 • delta i samtal och diskussioner.
 • arbeta med instuderingsuppgifter.
 • göra i undersökningar och experiment.


Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

 • dina resonemang i samtal och diskussioner.
 • din förståelse av de begrepp vi arbetar med.
 • dina resonemang i skriftliga uppgifter och förhör.

Jag kommer att bedöma dina kunskaper:

 • när det gäller förståelse för ljus och dess egenskaper.
 • kring ögats uppbyggnad och hur det fungerar.
 • genom hur du drar slutsatser och ser samband i fysiken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6