Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2014-01-13 13:50 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Innehåll

Människokroppen

I detta arbetsområde kommer du att lära dig mer om människokroppen och hur den fungerar. Du kommer att få lära dig hur din kropp ser ut både på utsidan och inuti, samt vilka sinnen du har och hur du använder dem.

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med...

 • vad de yttre kroppsdelarna heter och var de finns,
 • vad några av våra inre organ heter, var de finns och vad de har för funktion,
 • vilka våra fem sinnen är och hur de fungerar,
 • hur man genomför och dokumenterar ett experiment.

 

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av...

 • arbete enskilt, två och två samt i grupp
 • experiment
 • film
 • genomgångar
 • läsa och skriva faktatexter
 • diskussion

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • namnge några kroppsdelar
 • namnge och ha kunskap om några inre organ. 
 • berätta om dina sinnen och hur de fungerar
 • förstå och kunna utföra enkla undersökningar som handlar om våra sinnen.
 • dokumentera undersökningarna i form av labbrapport och med hjälp av bookcreator på Ipad.
 • Diskutera och jämföra sina resultat från undersökningar av sinnena i mindre grupper

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Människokroppen

----->
----->
----->
Kroppsdelar och organ
Du kan namnen på några olika kroppsdelar och organ, känner till dess funktioner och kan med stöd beskriva dem.
Du kan namnen på flera kroppsdelar och organ, känner till dess funktioner och kan berätta om dem med egna ord.
Du är säker på många kroppsdelar och organ. Du känner till dess funktioner och kan berätta om dem på ett tydligt sätt.
Sinnen
Du känner till våra sinnen (hörsel, syn, lukt, smak, känsel) och kan med stöd berätta något om hur de fungerar.
Du vet hur våra sinnen fungerar och kan på ett enkelt sätt berätta om dem.
Du vet hur våra sinnen fungerar och kan berätta utförligt om dem.
Undersökningar
Du kan utföra enkla undersökningar som handlar om våra sinnen med stöd.
Du visar att du förstår och kan utföra enkla undersökningar som handlar om våra sinnen.
Du har god förståelse och utför enkla undersökningar som handlar om våra sinnen. Du kan dra enkla slutsatser av det och använda dig av dina slutsatser.
Dokumentation
Du kan dokumentera dina undersökningar i en labbrapport och med hjälp av bookcreator på ett enkelt sätt med stöd.
Du visar att du förstår och kan dokumentera dina undersökningar i en labbrapport samt bookcreator.
Du har god förståelse för hur man dokumenterar både i en labbrapport och genom bookcreator.
Diskussion
Du deltar knappt i diskussioner kring dina undersökningar och har svårt för att göra jämförelser av era resultat i mindre grupp.
Du deltar i diskussioner och kan göra enkla jämförelser kring gjorda undersökningar i mindre grupp.
Du deltar aktivt i diskussioner och kan göra jämförelser av dina resultat i en mindre grupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: