Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gitarr

Skapad 2014-01-14 12:23 i Västerholm Grundskolor
Vi bygger en akustisk gitarr i trä med strängar
Grundskola F – 9 Slöjd
Vi bygger en gitarr i plywood med resonanslåda. Du ritar en egen form, följer en planering och målar den efteråt. Du skriver en text samtidigt om gitarrens historia och funktion

Innehåll

Syfte

Vi fördjupar oss i  slöjdens verktyg och hur en ritning är uppbyggd. Vad man använder dem till och hur de används. Vid det här stadiet betonar vi vikten av självständigt arbete Vi lär oss också om hur gitarrer är uppbygg genom att du skriver en text om dess historia och funktion

Centralt innehåll

Beskriv vad av det centrala innehållet avsnittet kommer att behandla.

Så här ska vi arbeta

Du gör en ritning med mått där du ritar in hur din gitarr skall se ut. Efter det så repeterar vi hur man hanterar verktygen och du får arbeta och konstruera de olika delarna med hjälp av läraren. Sist så målar du och dekorerar de

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Genom att skriva loggbok under arbetets gång kan du beskriva och visa vad du gjort och vad du lärt dig.  Kontinuerliga prov för att utvärdera arbetets gång. Alla får på slutet visa sina arbeten för de andra

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Matriser

Sl
gitarr

E
C
A
Formge och framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda handverktyg , redskap och maskiner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Välja och motivera tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utveckla egna idéer.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: