Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2014-01-15 15:50 i Rörö skola Öckerö
Vi kommer att arbeta med kristendom, judendom och islam.
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med fyra religioner kistendom, judendom, islam och hinduism. Vi kommer att lära oss om bl.a. högtider, symboler och berättelser från dessa religioner.

Innehåll

Våra mål med undervisningen


Eleven skall inom varje religion känna till symboler, helig skrift, "kyrkolokal", några högtider och berättelser.

Eleven skall också arbeta med faktatexter. Söka information, välja information och skriva faktatexter. Använda sig av bilder som förtydligar texten. Samt skriva på dator eller iPad.

Arbetsgång och arbetssätt

Vi kommer att:

Arbeta med varje religion, ha genomgångar, läsa faktatexter, se film.

Skriva egna faktatexter.

Illustrera symbolerna, helig skrift och "kyrkolokal".

Lyssna på olika berättelser från de olika religionerna, samt diskutera och samtala om dessa.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: