Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vägbeskrivningar - Spanska v. 17-21

Skapad 2014-01-16 07:32 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Lära sig hur man frågar efter vägen.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Lära sig hur man frågar efter vägen, lägesbeskrivningar och stadsord.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?


Ordkunskap

Vägbeskrivningsord

Stadsord

Lägesord

Artighetsfraser

Grammatik

Verbet IR (oregelbundet)

Prepositioner

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Läsning och översättning av texter

Muntliga övningar

Skriftliga övningar

Hörövningar

Läsa på och kunna glosor, muntligt och skriftligt

Lekar, spel

Skattjakt i Ludvika centrum

Vad som kommer att bedömas

Du kommer att bedömas i de punkter som tas upp i "Vad ska vi lära oss?"

 

Hur du får visa vad du kan

Läxa v. 18 Stadsord och vägbeskrivningsord

Bedömningsuppgift v. 19 LÄSA, HÖRA

Orientering i staden v. 21

 

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser

M2
Matris för moderna språk - Kyrkskolan

E
C
A
Ordkunskap
Du kan flertalet ord men du har fortfarande vissa luckor i ordförrådet
Du har få luckor i ordförrådet, du kan de allra flesta orden.
Du har ett varierat och stort ordförråd.
Tala
Du gör dig förstådd när du pratar Du använder korta meningar Du uttalar orden begripligt Du ställer enkla frågor och svarar på dem. Du kan berätta någonting
Det är lätt att förstå när du pratar. Du använder längre meningar Du uttalar orden på rätt sätt Du skiljer på att tala artigt och vardagligt Du kan berätta och uttrycka dig utförligt och tydligt
Du uttrycker dig varierat, du kan t.ex. säga en sak på olika sätt (variation) Ditt tal låter naturligt Du uttrycker dig utförligt och sammanhängande.
Skriva
Du gör dig förstådd när du skriver Du använder korta meningar Du ställer enkla frågor och svarar på dem. Du kan berätta någonting
Det är lätt att förstå det du har skrivit Du skriver längre sammanhängande meningar Du skriver en enkel sammanhängande text Du skiljer på att vara artig och vardaglig Du kan berätta och uttrycka dig utförligt och tydligt Du visar att du förstår och i stort sätt kan använda grammatiken du har lärt dig i skrift.
Du skriver med ett varierat språk. Du uttrycker dig utförligt och sammanhängande Du visar att du förstår och på rätt sätt kan använda grammatiken du har lärt dig i skrift.
Läsa
Du förstår det viktigaste i texterna men du kan missa en del av helheten och detaljer.
Du förstår det mesta i texterna. Du förstår ungefär helheten. Du förstår vissa detaljer
Du förstår både helhet och alla detaljer
Lyssna
Du kan förstå vissa ord och fraser i tydligt tal i lugnt tempo
Du förstår det mesta i tydligt tal i lugnt tempo
Du förstår både helhet och uppfattar detaljer i tydligt tal och lugnt tempo
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: