Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Election and politics Eng8HT18

Skapad 2014-01-17 07:58 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 8 Engelska
Skolan har temaarbete kring det svenska Valet 2018. I engelskan passar vi på att lära oss mer om politik och partier i några engelskspråkiga länder.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kommunicera på engelska såväl muntligt som skriftligt.

Söka, läsa, förstå och välja information kring det aktuella ämnesområdet politik.

Undervisningens innehåll

Vad?

De centrala innehåll som vi jobbar med är förmåga att kommunicera, att lyssna och läsa (reception) samt att tala och skriva (produktion och interaktion)

Hur?

Du jobbar både individuellt och i grupp, i expertgrupper och i tvärgrupper. Vi söker fakta, skapar presentationer och redogör muntligt i klassen. Du förbereder och genomför en individuell skrivuppgift. 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Uttrycka dig i tal vid muntlig redovisning. Uttrycka dig i skrift vid ett provtillfälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9

Matriser

En
Engelska- muntlig redovisning

Förnivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Disposition
Du behöver jobba mer med att planera och strukturera ditt arbete för att nå E-nivå
Du framför ditt innehåll på ett begripligt sätt med en röd tråd
Du har planerat din presentation, har inledning och avslutning
Du har planerat din presentation, har en genomtänkt inledning och avslutning
Flyt i språket
Du behöver jobba mer med att tala för att nå E-nivå
Du för fram ditt budskap på en godkänd språknivå, dvs. de språkfel som görs påverkar ej förståelsen
Du visar att du behärskar basgrammatiken väl
Du visar att du i stort behärskar grammatiken i alla olika former och meningsbyggnad
Ordförråd
Du behöver jobba med att utveckla ditt ordförråd för att nå E-nivå
Du använder ett grundläggande ordförråd
Du använder ett varierat ordförråd
Du har ett varierat och avancerat ordförråd
Uttal och intonation
Du behöver jobba mer med uttal och intonation. Använd lyssna-funktionen i ordböcker, lyssna på musik, film etc.
Du uttalar de engelska orden på ett förståligt sätt
Du uttalar de engelska orden på ett mestadels korrekt sätt och har ett bra flyt
Du uttalar de engelska orden korrekt med ett naturligt flyt och intonation

En
Engelska skrivuppgift

Förnivå
Nivå E
Nivå C
Nivå A
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Skriva olika texter, t.ex. brev, fakta
Du behöver jobba mer med att uttrycka dig i skrift för att nå nivå E
Du uttrycker dig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Du använder dig av ett enkelt språk
Du uttrycker dig mestadels klart och tydligt. Du använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Du uttrycker dig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Du använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Arbeta med texter från olika engelsktalande länder
Du behöver jobba med läsförståelse så att du kan läsa och följa instruktioner samt omvandla det lästa till text där du använder egna ord för att nå nivå E.
Du förstår huvudinnehållet i det du läser. Det visar du genom att läsa och följa instruktioner samt använda informationen till egen produktion och skriver i huvudsak med egna ord.
Du förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i det du läser. Det visar du genom att läsa och följa instruktioner samt använda informationen till egen produktion och skriver till stora delar med egna ord.
Du förstår både helhet och detaljer i det du läser. Det visar du genom att läsa och följa instruktioner samt använda informationen till egen produktion där du formulerar dig med egna ord.
HANTERA SPRÅKET
meningsbyggnad grammatik stavning
Du behöver jobba mer med språket för att nå nivå E.
Det finns fel som stör, vilket gör att mottagaren ibland har svårt att förstå
Du har i huvudsak ett korrekt språk. Det finns fel som stör, men de påverkar inte mottagarens förståelse.
Du har ett genomgående korrekt språk, vilket gör att mottagaren förstår utan problem.
REFLEKTERA KRING LEVNADSSÄTT OCH KULTURER
Jämföra andra engelsktalande länder med Sverige
Du behöver förbereda dig bättre t.ex. genom att läsa på fakta, läsa på glosor, jobba med din tankekarta.
Du diskuterar översiktligt kring ämnet och gör enkla jämförelser. Du argumenterar och framför din åsikt utan att motivera den eller på ett otydligt sätt.
Du diskuterar utförligt kring ämnet och gör välutvecklade jämförelser. Du argumenterar och framför din åsikt och motiverar den med egen erfarenhet.
Du diskuterar utförligt och nyanserat kring ämnet och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser. Du argumenterar, resonerar och framför din åsikt och motiverar den med egen erfarenhet och faktakunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: