Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband år 8 VT-16

Skapad 2014-01-19 13:00 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
...

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Avsnitt 2

                         Mål.

När du har arbetat dig igenom området samband skall du kunna:

 • rita koordinatsystem
 • ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem
 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler.
 • beskriva andra linjära samband
 • tolka olika typer av samband.

Matteord som du kommer i kontakt med under ditt arbete är:

 • x-axel
 • y-axel
 • origo
 • koordinat
 • linjära samband
 • jämförpris
 • storhet
 • diagram
 • graf
 • formel
 • proportionell
 • proportionalitet
 • konstant.

Matriser

Ma
Samband år 8 VT-14

Utveckla förmågan att...

F
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
Problemlösning
Hur väl eleven använder samband och generaliseringar Val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl eleven kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
I vilken grad eleven visar om matematiska begrepp och samband mellan dessa
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Kvaliteten på metoder eleven använder, hur väl procedur och beräkningar genomförs.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med en viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik,algebra, geometri,sannolikhet,statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik,algebra, geometri,sannolikhet,statistik samt samband och förändring med gott resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik,algebra, geometri,sannolikhet,statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat
Resonemang
Kvaliteten på elevens slutsatser, analyser, reflektioner och andra former av matematiska resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning och hur väl eleven använder matematiskt språk och uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler,algebraiska uttryck,formler,grafer,funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler,algebraiska uttryck,formler,grafer,funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållande god anpassning till syfte och sammanhang
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler,algebraiska uttryck,formler,grafer,funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: