Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2014-01-20 10:12 i Centrumskolan Munkedal
Du kommer att få lära dig om hur det var att leva på medeltiden och hur Sverige såg ut under medeltiden.
Grundskola 4 – 6 Geografi Samhällskunskap Religionskunskap Svenska Historia
I arbetet om medeltiden kommer du att läsa om när Sverige blev ett enat rike, ett kungarike med kyrkor,kloster, slott och städer. Du kommer att få bekanta dig med starka och mäktiga personer, liksom hemska historier. Sverige under 500 år då människorna var indelade i adel, präster, borgare och bönder och digerdöden härjade.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Du ska få lära om-...

 • De fyra stånden och vad de innebar.
 • Kyrkans betydelse och makt över folket.
 • Vilka Birger Jarl, drottning Margareta, Engelbrekt och den heliga Birgitta var och gjorde.
 • Hur städer började växa fram.
 • Vad digerdöden var.
 • Lag och ordning i samhället under medeltiden.
 • Vad Hansan var.
 • Olika historiska begrepp t.ex. borgare, adel. var tionde o.s.v.

 

   

Arbetssätt/Undervisning

Du kommer att få:

 • lyssna på föreläsningar och vara med i gestaltningar
 • läsa om historiska gestalter och samtala om dessa
 • arbeta med olika faktatexter
 • titta på film
 • analysera, diskutera, reflektera, använda och förstå innebörden av de begrepp vi kommer att använda oss av samt avgöra källors användbarhet och trovärdighet i arbetet med medeltiden.  

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • ge exempel på spår från medeltiden och vad dessa kan berätta och diskutera deras tillförlitlighet
 • kunna berätta om förändringar under medeltiden
 • din förmåga att kunna förklara för tidsperioden centrala begrepp

 

Du visar dina kunskaper genom arbetet under lektionerna, samt i ett avslutande test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: