Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria och minoritetsspråk

Skapad 2014-01-20 11:10 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Eleverna arbetar i grupper med att fördjupa sina kunskaper i Sveriges språkhistoria och redovisar sedan i tvärgrupper. Klassen arbetar tillsammans med Sveriges minoritetsspråk.

Innehåll

Syfte

                  Utveckla kunskaper:

 •  om det svenska språkets historia och om Sveriges officiella minoritetsspråk.
 •  om det svenska språkets normer, uppbyggnad, historia och utveckling.
 •  om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang .

Centralt innehåll

 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället. 

Konkretisering

 • Få kunskaper om och resonera kring det svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
 • Jämföra det svenska språket med närliggande språk och kunna beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Undervisning/arbetssätt

 • Genomgångar om det svenska språkets historia och utveckling.
 • Genomgångar och exempel på likheter och skillnader med övriga nordiska språk.
 • Individuellt fördjupningsarbete/skriftligt prov.
 • Muntliga presentationer/skriftligt prov.

Bedömning

 • Bedömning av elevernas kunskaper kommer att ske, antingen i form av ett skriftligt prov eller muntliga presentationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: