Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maskin-lära, symaskinen. År 5, 8 lektionstillfällen.

Skapad 2014-01-21 14:18 i x Kvarnhagsskolan Botkyrka
Eleverna lär sig grunderna till att hantera en symaskin.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Maskinlära

Innehåll

Förmågor som ska utvecklas enligt LGR 11:

 

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Centralt innehåll enligt LGR 11:


Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Mitt syfte med undervisningen:

Att lära sig hantera symaskinen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Matriser

Sl
Delmål under aktiviteten för att kunna nå kunskapskraven:

1
2
3
4
5
6
Delmål
Du ska muntligt kunna motivera varför resultatet blev som det blev, när du övar på pappers-övningar utan tråd, med symaskinen.
Du ska kunna ställa in symaskinen på rätt söm.
Du ska kunna trä symaskinen på rätt sätt.
Du ska muntligt kunna motivera varför resultatet blev som det blev när du övar på pappers-övningar med tråd, med symaskinen.
Du ska kunna utvärdera din arbetsprocess i din loggbok. Du ska efter avslutad kurs få ett symaskins-körkort
Se kunskapskrav maskinlära

Vid detta moment jobbar vi i textilslöjd-salen. Alla elever jobbar individuellt. Ni får hela tiden muntliga instruktioner som leder er steg för steg framåt. Vi pratar hela tiden slöjdiska för att de nya begreppen ska fastna. Efter avslutad praktiskt arbete så skriver ni en utvärdering i loggboken efter specifika frågor. Ni får delmålen av mig, där ni kan kryssa av vart eftersom ni fullgjort dom.
1
2
3
4
5
6

Sl
Maskin-lära kunskapskrav år 4-5

1
2
3
Praktisk
Har ännu ej uppnått de lägsta kunskapskraven.
I arbetet med hantverkstekniken maskin-lära kan eleven använda symaskinen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt.
I arbetet med hantverkstekniken maskin-lära kan eleven använda symaskinen på ett säkert och i ändamålsenligt sätt. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings alternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
I arbetet med hantverkstekniken maskin-lära kan eleven använda symaskinen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings alternativ som leder framåt.
Teoretisk
Har ännu ej uppnått de lägsta kunskapskraven
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: