Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa, skridskor och utelek åk 6

Skapad 2014-01-21 16:12 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Grundskola 6 Idrott och hälsa
SKRIDSKOR och UTELEK - på isen och i snön kan man göra många roliga saker!

Innehåll

Skridskor och utelek

Skridskor och utelek 6 lektioner (6x40 min)
Förmåga att utveckla: -Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. - Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. - Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. - Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Syfte: -Utveckla förmågan att röra sig allsidigt och få möjlighet att leka och röra sig utomhus under olika årstider samt i olika miljöer. - Utveckla förståelse för isvett samt säkerhet och hänsynstagande. Planera, genomföra och samtala om egna upplevelser av aktiviteten.

Centralt innehåll: (Vad vi ska arbeta med.) - Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. - Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysisk aktivitet. - Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Läraktiviteter: (Hur vi ska arbeta.) - Vi inleder området med att gå igenom och diskutera valet av klädsel och utrustning när man åker skridskor och är ute. - Fri åkning varvas med lekar, teknikövningar, spel och isvett. - Filmen ”isvett” visas och diskuteras. - Eleverna får sedan möjlighet att prova på att kasta Hansalina (förlängda armen) samt ta sig fram med hjälp av isdubbar. - Vi åker pulka/stjärtlapp/bob/matta i backen, bygger hopp/skulpturer, leker lekar mm.

Bedömning (Vi kommer att bedöma din förmåga att ...) (Kunskapskrav) - Visa förståelse för och val av klädsel och utrustning. - Hantera nödsituationer vid vatten vintertid. - Utföra aktiviteterna på rätt sätt, med säkerhet och hänsyn. - Genomföra rörelserna tekniskt.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa åk 4-6, Bjursåsskolan

Kunskapskrav
Till viss del
Relativt väl
Väl
Rörelse
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Delta i samt anpassa och variera rörelser till lek, dans, idrott och spel som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer.
(Har ej berört området än)
Provar aktiviteter och kan till viss del ta till dig instruktioner om rörelse såväl inomhus som utomhus.
Har god teknik i olika idrottsgrenar och kan förändra efter instruktioner. Du utmanar dina sammansatta motoriska grundformer.
Har mycket god teknik i många aktiviteter. Du kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelser och behärskar olika sammansatta motoriska grundformer.
Rörelse
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Anpassa rörelser i takt och rytm
(Har ej berört området än)
Deltar i dans och rörelse till musik. Hittar takt och rytm ibland.
Rör dig i takt och rytm i de flesta fall och kan följa givna rörelser relativt väl.
Rör dig med god takt och rytm till musik i dans och andra rörelser till musik. Kan följa givna rörelser väl och i avslappnat "flow".
Rörelse
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Simma 200 m varav 50 m ryggsim.
(Har ej berört området än)
Kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim utan uppehåll.
Kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim utan uppehåll.
Kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim utan uppehåll.
Hälsa och livstil
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Samtala om hälsa och egna upplevelser av fysiska aktiviteter med underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
(Har ej berört området än)
Deltar i diskussioner och samtalar om hälsa och egna upplevelser.
Deltar i diskussioner och samtalar om hälsa och egna upplevelser. Förklarar vissa ord och begrepp om hälsa samt känner till hur delarna träning, sömn och mat påverkar hälsan.
Deltar i diskussioner och samtalar om hälsa och egna upplevelser. Kan förklara ord och begrepp om hälsa samt ser helheten, hur olika delar hänger ihop och hur dessa påverkar hälsan.
Hälsa och livstil
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lek, spel och idrotter.
(Har ej berört området än)
Följer instruktioner, regler, visar hänsyn och kan samarbeta till viss del. Deltar i uppvärmning.
Följer instruktioner, regler, visar hänsyn och kan samarbeta relativt väl.Ger några förslag på hur man undviker skador samt kan genomföra en uppvärmning på egen hand utifrån instruktioner.
Följer instruktioner, regler, visar hänsyn och kan samarbeta väl. Kan utföra övningar och aktiviteter på rätt sätt och tänker på säkerheten. Kan t.ex genomföra en uppvärmning helt på egen hand.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
(Har ej berört området än)
Du hittar till några enklare kontroller och vet hur man passar kartan och kan visa på kartan hur du gått.
Du kan hitta till lite svårare kontroller. Du vet hur man använder sig av tumgreppet och passar kartan. Du kan beskriva ditt vägval. Du vet hur några av de viktigaste karttecknen ser ut.
Du kan hitta i stort sett alla kontroller. Du vet hur man använder sig av tumgreppet och hur man passar kartan. Du kan jämföra olika vägval till kontrollerna. Du kan flera karttecken.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
(Har ej berört området än)
Deltar i uteverksamhetså som skridskor, orientering och utelek under olika årstider samt känner till allemansrättens regler.
Deltar i uteverksamhetså som skridskor, orientering och utelek under olika årstider med relativt god anpassning, använder för det mesta lämplig klädsel och utrustning. Du kan dessutom relativt väl anpassa dig till allemansrättens regler.
Deltar i uteverksamhetså som skridskor, orientering och utelek under olika årstider med mycket god anpassning. Du visar på ett tydligt sätt förståelse för innebörden av lämplig klädsel och utrustning samt med god anpassning till allemansrätten.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
(Har ej berört området än)
Kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
Kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
Kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: