Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och evolution

Skapad 2014-01-22 10:17 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Ett arbetsområde som täcker genetik, genteknik samt evolution.
Grundskola 9 Biologi
Varför har du just den ögonfärg du har? Hur ärvs våra egenskaper? Vad betyder det att klona något? Vilka hinder ser du med kloning och annan genteknik?

Hur har livet på jorden utvecklats under årmiljonerna?

Vad betyder ordet evolution? Dessa och fler ämnen kommer vi att läsa om och diskutera under de veckor vi läser biologi.

Innehåll

Syfte

Syftet med det vi läser ur LGR11.

Centralt innehåll

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång och i en examination. Denna gång skriver alla ett prov i genetik torsdag 8/2 för 9A och C samt fredag 9/2 för 9B och ett i evolution 1/3 (A och C)  och 2/3 (B).

Jag bedömer även din insats på lektioner samt inlämningsuppgifter som ska göras under arbetets gång.

 

genomförande

OBS! en text som alla ska läsa:

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk/nu-raddar-vi-bina

Efter genomgångar, läsning i boken, filmer, diskussioner osv ska du kunna följande

 

GENETIK OCH GENTEKNIK

 • Känna till hur cellen ser ut inuti i stora drag och att arvsanlagen finns i alla cellkärnor.

 • Veta hur många kromosomer en vanlig cell respektive en könscell har och varför det är så.

 • Veta vad DNA-molekylen är. Veta vad en kromosom och en gen är.

 • Veta att anlag för olika egenskaper ärvs från båda föräldrarna till barnen samt hur detta går till.

 • Ha någon kännedom om hur anlag kan kombineras och effekterna av det.

 • Veta något om ärftliga sjukdomar.

 • Kunna ge exempel på hur arv och miljö gemensamt utformar olika egenskaper.

 • Kunna ge exempel på yttre faktorer som kan ändra den genetiska informationen.

 • Kunna beskriva vad genteknik är

 • Veta vad en vanlig celldelning respektive reduktionsdelning är och när dessa sker.

 • Veta vad som menas med dominanta och recessiva anlag.

För högre betyg skall du:

 • Kunna redogöra för DNA-molekylens unika egenskaper (byggnad, hur den kopieras m.m.)

 • Mer utförligt kunna redogöra för livsprocesserna i cellen, beskriva de olika typerna av celldelning, det genetiska arvet och den genetiska koden.

 • Veta vad som menas med en mutation samt förklara varför dessa är nödvändiga.

 • Kunna rita mer avancerade korsningsscheman, veta vad dominanta och recessiva anlag betyder samt veta vad som menas med en homozygot och heterozygot individ.

 • Kunna redogöra för några metoder som används inom modern genteknik samt berätta om någon praktisk tillämpning.

 • kunna följa och beskriva nedbrytningen av proteinerna i födan till uppbyggnaden av mänskliga proteiner i våra celler på molekylnivå.

 • Kunna kritiskt granska medias rapportering om olika teknik med hjälp av naturvetenskapliga argument.

 • Inse konsekvenserna av den biologiska utvecklingens långsamma takt och den samma omdaningen av livsmiljön som den tekniska utvecklingen leder till.

 • Kunna dra egna slutsatser

 EVOLUTION

 • känna till hur universum och Jorden sannolikt uppstått

 • veta hur atmosfären fått det ursprungliga syret

 • veta att man med hjälp av fossil kan få reda på fakta om djur och växter från förr

 • känna till begreppet evolution, kunna ge exempel på detta

 • känna till teorin om hur livet i havet tagit sig upp på land för att fortsätta evolutionen där

 • känna till någon teori om varför dinosaurierna dog ut

 • veta att tiden sedan jordens uppkomst är uppdelad i olika tidsperioder (t ex Krita, Tertiär..)

 • känna till vem Charles Darwin var

 • känna till begreppet ”de starkaste överlever”, samt kunna ge exempel på detta

 • FÖR HÖGRE BETYG SKALL DU:
 • veta något väsentligt från de olika tidsperioderna (t ex Krita, Tertiär..)

 • veta som menas med ”det naturliga urvalet” och kunna ge exempel på detta

 • veta varför mutationer är viktiga för evolutionen samt kunna ge exempel på det

 • känna till teorin om att människan härstammar från aporna och kunna ge exempel som stöder denna teori 

 • kunna argumentera för att bevara den biologiska mångfalden

 • kunna ge exempel på hur människan påverkar den biologiska mångfalden positivt och negativt med sin teknik och kultur

 • kunna dra egna slutsatser

 

Lycka till med ditt arbete! //Maria

Uppgifter

 • prov evolution

 • Prov genetik

 • prov evolution

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: