Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2014-01-22 10:19 i Montessoriskolan Falun
Lag och rätt
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ett samhälle definieras ofta som en grupp individer som lever tillsammans på ett organiserat sätt. Men för att det ska fungera så måste det finnas sammanhållning och därmed regler och lagar som beskriver hur det ska gå till. I detta avsnitt ska vi lära oss mer om just lagar och hur rättssystemet fungerar.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Hur ska vi nå målen?

 

- Se filmer UR.se lag och rätt

- Gemensamma diskussioner

- Gemensamma genomgångar

- Läsa faktatexter

- Rättegångsskolan på nätet

- Åhörare vid domstolarna i Falun

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap bedömningsmatris för ekonomiområdet

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, rättsliga, mediala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturer hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, rättsliga, mediala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturer hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, rättsliga, mediala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturer hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Begrepp och modeller
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett ganska bra sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett bra sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett mycket bra sätt.
Påverkan individ-samhälle
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för människor möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då på ett utvecklat sätt samband mellan olika faktorer som har betydelse för människor möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då på ett välutvecklat sätt samband mellan olika faktorer som har betydelse för människor möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: