Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2014-01-22 16:03 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Vi skall arbeta med Vikingatiden under 3 veckor
Grundskola 4 Historia
Vi kommer att arbeta med Vikingatiden. Ni kommer att få läsa, diskutera och titta.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att...

 • förklara ord och begrepp
 • samtala kring och diskutera frågor om Vikingatiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingatiden

Din förmåga att berätta om...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Livet i vikingabyn
-människorna, hur de bodde/levde -Birka
Du behöver öva på att berätta om livet i vikingabyn.
Du kan berätta om livet i vikingabyn på ett enkelt sätt.
Du kan på ett utförligt sätt berätta om livet i vikningabyn.
Resorna
-skeppen -varor
Du behöver öva på att berätta om resorna.
Du kan berätta om resorna på ett enkelt sätt.
Du kan på ett utförligt sätt berätta om resorna.
Upptäckter
-länder
Du behöver öva på att berätta om upptäckterna.
Du kan berätta om upptäckterna på ett enkelt sätt.
Du kan på ett utförligt sätt berätta om upptäckterna.
Källor
-utgrävningar -brev och (dag)böcker
Du behöver öva på berätta om källor.
Du kan berätta om källor på ett enkelt sätt.
Du kan på ett utförligt sätt berätta om källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: