Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden och Stormaktstiden

Skapad 2014-01-23 10:06 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Detta är en period när mycket händer i svensk historia. Vi kommer att möta och analysera flera viktiga gestalter och händelser som Gustav Vasa, Karl XII, Stockholms blodbad, reformationen, 30-åriga kriget, häxprocessen osv.
Grundskola 5 Historia

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Vi skall arbeta med vasatiden och stormaktstiden. Vi kommer att börja med ”Vasatiden” som är inledningen till Sveriges storhetstid – ”Stormaktstiden”.

Detta är en period när mycket händer i svensk historia. Vi kommer att möta och analysera flera viktiga gestalter och händelser som har varit betydelsefulla för svensk historia. Ni kommer att få kunskap om bl.a. Gustav Vasa, Karl XII, Stockholms blodbad, reformationen, 30-åriga kriget, häxprocessen osv.

I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

* Reseonera om orsaker till och konsekvenser av t.ex. Stockholms blodbad, reformationen, boktryckarkonsten, upptäcktsresor, stormaktstiden osv. Vilka orsaker fanns till och vilka följder fick Stockholms blodbad?

* Föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser. Föra enkla resonemang om källornas trovärdighet. Vem skriver historia och varför?

* I skrift och tal använda dig av historiska begrepp som kronologi, stormaktstiden, reformation, epok, statsmakt, nation osv.

* Tolka och visa på spår av historien i vår tid. Din förmåga att koppla dåtid till nutid. Varför blir kronprinsessan Victoria drottning och inte prinsessan Madeleine?  Varför firar vi svenska nationaldagen den 6:e juni?.

UNDERVISNING

 • Lärarledda lektioner där vi läser och diskuterar innehållet i olika historiska texter och i historieboken.
 • Titta på bilder från och filmer om tidsperioden och diskuterar innehållet.
 • Du får träna dig på att använda dig av modellen orsak-konsekvens både i grupp och enskilt.
 • Analysera olika historiska källor och dess trovärdighet
 • Du/Ni gör en tidning med artiklar, reportage både enskilt och i grupp kring historiska personer och viktiga händelser från den här tidsperioden. Du använder dig av flera historiska källor i skapandet av tidningen. I samband med redovisningarna av era arbeten kommer vi även att träna kamratfeedback.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt, alltså vid varje lektionstillfälle. Bedömningen utgår från hur du utför och visar dina kunskaper för mig genom både enskilt arbete och i grupparbeten.

Underlag för bedömning är:

 • Muntligt, att delta i diskussioner i helklass och i mindre grupp.
 • Skriftligt/muntligt kunna använda dig av modellen orsak-konsekvens på en historisk händelse/person.
 • Skriftligt arbete i form av en tidning om en historiska personer och händelser.
 • Hur du har sökt, sammanställt och presenterat fakta och analyserat om en historisk person/händelse efter instruktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: