Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mio min Mio

Skapad 2014-01-23 14:07 i Lorensberga 4-6 Ludvika
Ett gemensamt arbetsområde i svenska och bild med utgångspunkt i Astrid Lindgrens bok: Mio min Mio.
Grundskola 4 – 5 Bild Svenska

"Det var en ö som simmade i havet.Luften doftade av tusen rosor och liljor, och en musik som var så vacker och underlig hördes. Ett stort vitt slott låg vid en musselstrand. Där vi stranden mötte Bosse sin fader konungen. "Mio min Mio", sa han. "jag har letat efter dig i nio långa år".

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska kunna  berätta och beskriva om handlingen i boken (platser/miljöer, personer, budskap). Dina bilder ska komplettera och förstärka det du skrivit.

Du ska kunna formulera dig med hela meningar och arbeta och utveckla din stavning och skrivregler.

Du ska kunna använda stor bokstav/punkt, styckeindelning, ordklasser, motsatsord och sammansatta ord.

Du ska träna dig att ge respons på dina kamraters texter och ta emot tips som förbättrar dina egna texter.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att lyssna på ett kapitel i taget ur boken. Efteråt gör vi tankekartor som hjälper oss att förstå texten. Dessa är sedan grunden för en kort sammanfattning som görs enskilt. Sedan följer arbete i "gensvarsgrupperna" där vi hjälps åt att förbättra våra texter. Efter detta skriver var och en rent sin text och ritar en bild till. Under arbetets gång kommer olika övningar att läggas in, såsom punkt/stor bokstav, vokaler/konsonanter, stavning m.m. Arbetet samlas i en plastmapp för att på slutet sättas samman till ett häfte. Allra sist ser vi filmen.

 

Vad som kommer att bedömas:

Din förståelse av Mio min Mio.

Hur väl du kan sammanfatta/berätta om Mio min Mio, både muntligt och skriftligt.

Stavning och skrivregler.

Din förmåga att kunna ge och ta emot kritik.

Hur du får visa vad du kan:

Under arbetets gång kommer vi arbeta i "gensvargrupper" där vi ger respons på varandras texter.

Muntligt återberättande.

Skriftliga sammanställningar.

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser

Sv Bl
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

helt okey
bra
toppen
Läsa/läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Skriva
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Kamratbedömning/feedback
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan gevälutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: