👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Åk 1

Skapad 2014-01-23 15:24 i Tångaskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med året, djur och växter. Vatten och hav.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med året, djur och växter. Vatten och hav.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Du ska få utveckla förmågan att :

 • berätta om förändringar i naturen under olika årstider.
 • beskriva vattnets olika former.
 • känna till några djur och växter i hav och skog.

 

Bedömning - vad och hur

Du ska få berätta om året och vad som händer under ett år.(månader och årstider).

Du ska kunna berätta om vattnets olika former.

Kunna namnen på några djur och växter i hav och skog.

Göra enkla fältstudier/observationer av årstiderna.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att prata och arbeta praktiskt om året och dess indelning. Vi lär oss om vad som händer i naturen under de olika årstiderna. Vi har även en naturruta där vi använder våra sinnen för att undersöka årstidsväxlingarna vinter och vår.

Vi kommer att göra experiment med vattnets olika former.

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp. Vi tittar på filmer och diskuterar innehållet i dessa och går på utflykter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3