Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation/Läsa - tolka- förstå Ht-14

Skapad 2014-01-24 10:51 i Öjersjö Brunn Partille
Vi ska läsa lättlästa böcker med och utan teckenstöd.
Grundsärskola 8 – 9 Kommunikation
Vi läser böcker med stöd av tecken.

Vi läser böcker utann. stöd av tecke

Vi lyssnar på högläsning med tecken stöd.

Vi lyssnar på högläsning utan teckenstöd.

Innehåll

Förmågor

Centralt innehåll

Detta ska du lära dig

Du ska läsa bok.

Du ska berätta vad du läste.

Underrubrik 2

Du ska teckna vad du läste.

Detta ska vi arbeta med

Vi ska läsa och lyssna på högläsning av lättlästa böcker.

Vi ska använda tecken som stöd i egen läsning och högläsning.

Vi ska svara på frågor om innehållet i böckerna.

Vi ska återberätta vad vi läste.

Kunskapskrav

Detta bedöms

Din förmåga att läsa och förstå det du läste.

Din förmåga  att berätta med egna ord vad boken handlade om.

Din förmåga att berätta med hjälp av tecken vad boken handlade om.

Avsnitt 7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: