Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styrketräning åk 9

Skapad 2014-01-24 12:55 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under temat styrketräning skall du få lära dig vad som händer i kroppen när du tränar, varför det är viktigt för din egen hälsa samt hur du kan sätta ihop ditt egna träningsprogram. Vi skall även prata om kroppsideal och doping.

Innehåll

Syfte

Utveckla kunskaper om hur styrketräning påverkar din hälsa samt få en förståelse för de kroppsideal som råder i samhället.

Centralt innehåll

Hur styrketräning påverkar rörelseförmåga och hälsa.
Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt.
Doping och vilka lagar och regler som reglerar detta.

Konkretisering

Utveckla en god kroppsuppfattning genom att medvetet känna efter vilka muskler som arbetar i kroppen vid olika styrkeövningar.

Utveckla kunskaper om vad som händer i kroppen vid regelbunden styrketräning.

Utveckla kunskaper om hur styrketräning bedrivs på ett säkert och drogfritt sätt.

Få en förståelse för hur exponeringen av kroppen i tidningar, tv och på internet påverkar våra kroppsideal.

Undervisning och arbetssätt

Teoretisk genomgång av styrkeprogram samt praktiskt genomföra det under lektionstid.

Information och diskussion om kroppsideal och doping.

Genomgångar av styrketräningsteori.

Inhämta kunskaper om styrketräningsteori.

Gruppdiskussioner om styrketräning och styrkeprogram

Bedömning

Hur väl du genomför styrkeprogrammet.

Ditt deltagande i diskussioner om kroppsideal och doping.

Ditt deltagande i diskussioner om styrkeprogram och styrketräning.

Matriser

Idh
Styrketräning

Styrka Deltagande vid lektioner
På väg att nå målen Deltar inte aktivt under en hel lektion.
Deltar efter egen förmåga i styrkemomentet under hela lektionen.
Deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken relativt väl.
Deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken väl.

Ny rubrik

Styrka Träningsprogram
Nivå 1 På väg att nå målen Du har inte lämnat in ett fungerande träningsprogram. Du har inte gjort de uppgifter och reflektioner som krävs.
Nivå 2 Du har konstruerat ett i huvudsak fungerande träningsprogram. Du har besvarat frågorna i utvärdering genom att använda några relevanta begrepp. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om dina valda övningar utifrån din målsättning, set, reps och vila.
Nivå 3 Du har lämnat in ett relativt väl fungerande träningsprogram. Du har besvarat frågorna i utvärderingen genom att använda flera relevanta begrepp och du dra egna slutsatser. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om dina valda övningar utifrån din målsättning, set, reps och vila. Du ger förslag på utveckling inför framtiden gällande ditt träningsprogram..
Nivå 4 Du har lämnat in ett detaljerad och väl fungerande träningsprogram. Du har besvarat frågorna i utvärderingen genom att använda dina valda begrepp på ett väl fungerande sätt och du drar egna slutsatser. Du för utvecklade och väl underbyggda resonemang om dina valda övningar utifrån din målsättning, set, reps och vila. Du redogör för varför ditt träningsprogram är relevant utefter din valda målsättning. Du ger förslag på utveckling inför framtiden gällande ditt träningsprogram..

Ny rubrik

Ny aspekt

Ny rubrik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: