Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap i vardagen

Skapad 2014-02-01 11:16 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Materialkännedom, källsortering och återvinning.
Grundskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen

I detta arbete ska du få lära dig om olika material och dess egenskaper. Du ska se filmer om återvinning.Du ska även få källsortera olika förpackningar och relatera det till en hållbarutveckling.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
 • NO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din kunskap om och förmåga att:
- källsortera papper, kartong, plast, glas, batteri och metall samt slänga det i rätt återvinningsbehållare 
- ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling t.ex. att om man slänger papper till återvinning behöver man inte avverka träd för att framställa toalettpapper
- genomföra undersökningar av materials egenskaper.
- dokumentera undersökningarna i skrift och bild samt tolka resultaten.
- använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Hur ska det bedömas?
Du visar din kunskap och förmåga genom att du aktivt deltar på lektionerna i de aktiviteter vi gör, deltar i resonemang och berättar vad du vet.

Undervisning och arbetsformer

Du ska undersöka olika materials egenskaper och hur de kan sorteras.samt få kunskap om dem och vilken betydelse de har för miljön.

Vi ska se filmer som handlar om återvinning och sophantering. Vi kommer jobba såväl enskilt som i grupp.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-6
  Naturvetenskap i vardagen Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-6
  Naturvetenskap i vardagen Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
 • NO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: