Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik - sex enkla maskiner som gör jobbet lättare!

Skapad 2014-02-02 18:24 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 6 Teknik
För tusentals år sedan fanns det inte några av de maskiner vi använder när vi jobbar idag. Inga lyftkranar, borrmaskiner eller skottkärror. Men redan då kom man på några enkla men supersmarta lösningar som gjorde jobbet så mycket lättare genom att öka kraften. Dessa lösningar använder vi fortfarande, hela tiden faktiskt... Känner du t.ex. till hjulet? Jag trodde väl det. Kilen då? Eller det lutande planet, skruven, hävstången och blocket? Om inte så ska du får lära dig om dessa nu!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska kunna identifiera de sex enkla maskinerna i saker runt omkring oss, kanske i kökslådan, i leksaker eller på lekplatsen.

Du ska kunna berätta hur de fungerar, med hjälp av ord och begrepp du har lärt dig. 

Du ska kunna förklara och resonera kring hur de sex enkla maskinerna kan underlätta ett arbete, genom att de ökar kraften.

Du ska kunna göra ett enkelt konstruktionsarbete och dokumentera det under tiden, med reflektioner kring både arbete och resultat. 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma hur du samtalar om de olika mekanismerna i vardagsprylar, hur de fungerar och hur de hjälper dig att få mer kraft. Jag bedömer också hur utvecklat du svarar på de skriftliga frågor du får till texter om mekanik, och hur väl du kan använda begrepp som hör till arbetsområdet. 

Jag bedömer hur du prövar och resonerar om de olika metoderna för att fördela och omfördela krafter, t.ex. hävstång, hjul och lutande plan. 

I konstruktionsarbetet tittar jag på hur du prövar, analyserar och prövar igen för att förbättra ditt projekt. Jag bedömer också din dokumentation av arbetet

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att se film om de sex enkla maskinerna. 

Vi kommer att läsa faktatext och svara på frågor. 

Vi kommer att testa de olika maskinerna på enkla sätt. 

Vi kommer att titta på  och prata om enkla verktyg och hjälpmedel som vi har hemma och se om det finns något av de enkla maskinerna i dem. Vi kommer att försöka ta reda på när vi kan ha nytta av dem och om vi kan komma på nya idéer där vi kan använda dem. 

Vi kommer att göra en enkel konstruktion som vi dokumenterar tydligt i ord och bild. 

Vi kommer att jobba både enskilt och tillsammans och i grupp eller par. 

Uppgifter

 • Konstruera trebuchet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: