Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Matematik Åk 2

Skapad 2014-02-04 13:02 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Syfte (Ur Lgr 11) ”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.” ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem.” ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder.”

Innehåll

Det centrala innehållet i undervisningen är:

Det centrala innehållet i undervisningen är:

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och de kan användas för att ange antal och ordning.

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

 • Hur enkla mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

 • Grundläggande geometriska objekt.

 • Vanliga lägesord för att beskriva föremålets och objekt läge i rummet.

 • Jämförelser och uppskattningar av längd och tid.

 • De vanliga matematiska begreppen som; Dubbelt och hälften, udda och jämt, fler och färre.

 • Addition och subtraktions egenskaper och samband.

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang”

Konkretisering av mål

Konkretisering av mål

 • Talområdet 0-100 utan tiotalsövergång

 • Positionssystemets uppbyggnad för ental, tiotal och hundratal.

 • Den analoga klockan

 • Begrepp: hälften, dubbelt, udda och jämt, yngre och äldre

 • Begreppet multiplikation och 2,3, 4, 5 och 10 tabell.

 • Enkel problemlösning

 • Rita två-dimensionella former

 • mönster

 • Pengars värde

 • Känna igen enheter för längd, volym och vikt

Arbetssätt

 

Vi använder matteboken ”Mästerkatten” . Du får räkna uppgifter både enskilt och tillsammans. Du deltar aktivt vid genomgångar och får möjlighet att använda laborativt material. Vi kommer också att använda Chrome books där du får träna på olika matematiska uppgifter. Vidare spelar vi spel, sjunger, leker affär, ritar/målar, laborerar och tränar problemlösning. Diagnos, utvärdering och uppföljning sker efter varje kapitel.

Bedömning:

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån din aktivitet på lektionerna, hur du resonerar dig fram till svaret både muntligt och skriftligt samt efter varje kapitel som avslutas med en diagnos.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: