👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild skolår 6

Skapad 2014-02-04 20:32 i Harbo skola F-6 Heby
Grundskola 6 Bild
Teckning, måleri, fotografering, digitala bilder, 3D-arbete, konst, reklam, layout m.m.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att :

Undervisningens innehåll

Vad?

Bildframställning: Du ska få framställa bilder med olika metoder och verktyg.

Redskap för bildframställning: Du ska få lära dig om olika element (delar) som bygger upp en bild: ytor, linjer, färger, tecken och former, om hur man bygger upp och skapar rumslighet i bilder och att använda olika verktyg och material för bildframställning.

Bildanalys: Du ska få lära dig om några kända världskonstnärer och ord/uttryck för att kunna samtala om bilder.

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av:

 • genomgångar
 • diskussioner  
 • bildframställning

Bedömning

Du ska kunna

 • framställa berättande och informativa bilder.
 • använda dig av de tekniker, verktyg och material som vi har gått igenom.
 • kombinera några olika bildelement när du skapar bilder.
 • reflektera kring ditt bildskapande.
 • delta i samtal kring bilder.
 • känna till några kända världskonstnärer.
 • använda ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Se även "kunskaper i bild" och visad "kunskap" under fliken Bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Matris till bild skolår 6

Med stöd
Enkelt/ganska bra sätt
Utvecklad/Bra
Välutvecklad/Mycket god nivå
Framställa berättande och informativa bilder
Använda dig av de tekniker, verktyg och material som vi har gått igenom
Kombinera några olika bildelement när du skapar bilder
Reflektera kring ditt bildskapande
Delta i samtal kring bilder
Känna till några konstnärer
Använder ord och begrepp för att samtala om bilders utformning och budskap