Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap - Äpplet, Jord ht 2016

Skapad 2014-02-07 13:03 i Pysslingen Förskola Pysslingen
Under hösten ska vi lära oss mer om äpplet. Vi ska få smaka på olika sorters äpplen och uppleva med våra sinnen hur olika de kan vara både till utseende och smak
Förskola
Under äppelsäsongen ska vi passa på att lära oss mer om äpplen

Innehåll

Mål

Att naturvetenskap ska vara spännande och kul.

 .

Syfte

Barnen ska få möjlighet att lära sig om äpplets olika delar:

 • Skal
 • Fruktkött
 • Kärnhus
 • Kärnor

Barnen ska få chans att uppleva olika sorters äpplen med sina sinnen: syn, lukt, smak och känsel.

Lpfö 98 rev 2010 - Normer och värden

Under temats gång kommer vi att prata mycket om äpplen och titta på äppelträdet. Vi påvisar hur man kan förädla äpplet till andra saker samt hur vi ska ta hand om äppleträdet.

Lpfö 98 rev 2010 - Utveckling och lärande

Barnen ska få chans att utveckla sitt kunnande om äpplet och vad man kan använda det till.
Samtidigt ska barnen få tillfällen att höra nya ord, begrepp och även chans att försöka omsätta dem i praktiken.
Vi använder även äpplet i olika matematiska sammanhang.

Lpfö 98 rev 2010 - Barns inflytande

Under temats gång ska barnen få chanser att uttrycka sina tankar och åsikter om hur vi ska gå vidare i vårt äppeltema.
Till exempel val av sånger, ramsor, vilket sorts äpple de vill äta.

Metod/Innehåll

Under temats gång ska vi prata mycket om äpplen och dess beståndsdelar.
Vi ska uppmärksamma barnen på hur äpplena ser ut, vilken färg de har, stort - litet, hur de smakar, sött - surt.
Vi ska göra olika saker med äpplen; äppeltryck, torka äpplen, göra äppelträd genom att trycka arm och hand på ett papper, Äppeltavlor av torkade äppeldelar, baka äppelkaka och göra äppelmos.

Under samlingen ska vi använda äpplet i rim och ramsor, sånger och sagor.  

Temat avslutas med att alla får med sig en burk äppelmos hem.

Uppföljning/Dokumentation

Under temats gång kommer vi att dokumentera lärandet och reflektioner på Jords blogg och även i barnens individuella lärlogg på UNIKUM.
I hallen kommer barnens alster och dokumentation från vardagsarbetet att finnas.  
 

Utvärdering efter avslutat tema

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: