Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tova en platta

Skapad 2014-02-10 14:44 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Slöjd

Våttova och torrtova en platta.

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå hur du gör för att utveckla en idé. Du ska förstå hur du gör för att kunna tillverka ett föremål med hjälp av olika redskap och tekniker.

Innehåll

Ull och tovning.

Genomförande

I textilslöjden kommer du att få höra olika berättelser om djur. Därefter ska du rita en egen djurmask som du sedan ska tillverka av ull. I textilslöjden kommer vi att ha genomgångar om ull och dess egenskaper och olika sätt och tova. Du kommer att tillverka din mask genom att både torrtova med en filtnål och våttova med såpa och vatten. Till sist ska du sy på ett band.

Redovisning

Tillsammans med dina klasskamrater kommer du att hitta på en muntlig  berättelse om ditt djur.

Koppling till styrdokumenten


Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Matriser

Sl
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att utveckla idéer
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utveckla idéer till enkla slöjdföremål i olika material.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt utveckla idéer till enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt utveckla idéer till enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Ämne
Förmåga att framställa föremål
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: