Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i År 7

Skapad 2014-02-11 15:34 i Rödsleskolan Oskarshamn
Bricka, verktygslåda bbq bärare mm. Med tekniken öppen plugg
Grundskola 7 Slöjd
Hantverksekniken och ihop sammansättning med hjälp av öppen plugg (synlig träplugg).

Innehåll

Avsnitt 1

 

 

Centalt innehåll som undervisningen bygger på:

Eleven arbetar efter slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper och undersökande av form, färg, funktion och konstruktion. Hur handverktyg, redskap benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Där hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturella stilar som inspirationskälla, och egna idéer med uttryck och skapande.

 

Arbetssätt och undervisning:

- göra en skiss/ritning och mall på form till uppgiften

- skapa egen stil, idé på utseende på t ex brickan/verktygslåda mm.

- miljöaspekter där du tänker till hur mycket virke som du behöver

- lär känna olika hantverkstekniker, verktyg och redskap.

 

Visa vad Du lärt:

-  du visar i skiss/ritning och mall

-  hur du självständigt planerar leder ditt arbete och hur du genomfört ditt arbete samt ta till dig nya utmaningar

-  hur du använder de olika verktygen/redskapen och ditt arbete med ytbehandlingen.

-  hur du tänker kring kvalité och miljöaspekter

-  du reflekterar under arbetetsgång och utvärdera ditt arbete samt din arbetsinsats

 

Vi kommer bedöma Din förmåga hur du:

- formger och framställer föremål med lämpliga redskap, verktyg  och hantverkstekniker.

- hur du prövar och omprövar praktiskt och självständigt leder, tänker arbetet framåt. 

- värdera arbetsprocessen och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrep

Avsnitt 2

Uppgifter

Matriser

Sl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 7 - 9

Använda för årskursen anpassade ord och begrepp i slöjden.
Du använder enstaka ord och begrepp.
Du förstår och använder till viss del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder till stor del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder ord och begrepp på ett naturligt sätt för att beskriva och förklara.
IDEUTVECKLING:
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitetsaspekter på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån kvalitetsaspekter.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån kvalitetsaspekter.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån kvalitetsaspekter.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån miljöaspekter på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån miljöaspekter.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån miljöaspekter.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån miljöaspekter.
FRAMSTÄLLNING:
Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål, men behöver stöd för att slutföra arbetet.
Utifrån instruktioner, i samarbete med läraren och/eller klasskamrat, kan du på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka slöjdföremål i olika material.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ som leder arbetet framåt.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och tar egna initiativ som leder arbetet framåt.
FRAMSTÄLLNING:
Använda redskap och verktyg på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda redskap, verktyg och/eller maskiner.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet.
FRAMSTÄLLNING:
Använda material och hantverkstekniker på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda material och hantverks-tekniker.
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Du prövar och omprövar på ett genomtänkt sätt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funkton.
VÄRDERING:
Värdera den egna arbetsprocessen och resultatet på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att beskriva arbetsprocessen och resultatet.
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.
Resonera kring slöjdföremåls:
- estetiska uttryck - kulturella uttryck på årskursanpassad nivå.
Du för resonemang utan kopplingar till egna erfarenheter.
Du för enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du för utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du för välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.

Sl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 7 - 9

Använda för årskursen anpassade ord och begrepp i slöjden.
Du använder enstaka ord och begrepp.
Du förstår och använder till viss del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder till stor del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder ord och begrepp på ett naturligt sätt för att beskriva och förklara.
IDEUTVECKLING:
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitetsaspekter på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån kvalitetsaspekter.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån kvalitetsaspekter.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån kvalitetsaspekter.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån miljöaspekter på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån miljöaspekter.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån miljöaspekter.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån miljöaspekter.
FRAMSTÄLLNING:
Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål, men behöver stöd för att slutföra arbetet.
Utifrån instruktioner, i samarbete med läraren och/eller klasskamrat, kan du på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka slöjdföremål i olika material.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ som leder arbetet framåt.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och tar egna initiativ som leder arbetet framåt.
FRAMSTÄLLNING:
Använda redskap och verktyg på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda redskap, verktyg och/eller maskiner.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet.
FRAMSTÄLLNING:
Använda material och hantverkstekniker på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda material och hantverks-tekniker.
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Du prövar och omprövar på ett genomtänkt sätt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funkton.
VÄRDERING:
Värdera den egna arbetsprocessen och resultatet på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att beskriva arbetsprocessen och resultatet.
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.
Resonera kring slöjdföremåls:
- estetiska uttryck - kulturella uttryck på årskursanpassad nivå.
Du för resonemang utan kopplingar till egna erfarenheter.
Du för enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du för utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du för välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.

Sl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 7 - 9

Använda för årskursen anpassade ord och begrepp i slöjden.
Du använder enstaka ord och begrepp.
Du förstår och använder till viss del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder till stor del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder ord och begrepp på ett naturligt sätt för att beskriva och förklara.
IDEUTVECKLING:
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitetsaspekter på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån kvalitetsaspekter.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån kvalitetsaspekter.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån kvalitetsaspekter.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån miljöaspekter på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån miljöaspekter.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån miljöaspekter.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån miljöaspekter.
FRAMSTÄLLNING:
Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål, men behöver stöd för att slutföra arbetet.
Utifrån instruktioner, i samarbete med läraren och/eller klasskamrat, kan du på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka slöjdföremål i olika material.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ som leder arbetet framåt.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och tar egna initiativ som leder arbetet framåt.
FRAMSTÄLLNING:
Använda redskap och verktyg på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda redskap, verktyg och/eller maskiner.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet.
FRAMSTÄLLNING:
Använda material och hantverkstekniker på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda material och hantverks-tekniker.
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Du prövar och omprövar på ett genomtänkt sätt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funkton.
VÄRDERING:
Värdera den egna arbetsprocessen och resultatet på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att beskriva arbetsprocessen och resultatet.
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.
Resonera kring slöjdföremåls:
- estetiska uttryck - kulturella uttryck på årskursanpassad nivå.
Du för resonemang utan kopplingar till egna erfarenheter.
Du för enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du för utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du för välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.

Sl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 7 - 9

Använda för årskursen anpassade ord och begrepp i slöjden.
Du använder enstaka ord och begrepp.
Du förstår och använder till viss del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder till stor del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder ord och begrepp på ett naturligt sätt för att beskriva och förklara.
IDEUTVECKLING:
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitetsaspekter på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån kvalitetsaspekter.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån kvalitetsaspekter.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån kvalitetsaspekter.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån miljöaspekter på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån miljöaspekter.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån miljöaspekter.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån miljöaspekter.
FRAMSTÄLLNING:
Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål, men behöver stöd för att slutföra arbetet.
Utifrån instruktioner, i samarbete med läraren och/eller klasskamrat, kan du på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka slöjdföremål i olika material.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ som leder arbetet framåt.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och tar egna initiativ som leder arbetet framåt.
FRAMSTÄLLNING:
Använda redskap och verktyg på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda redskap, verktyg och/eller maskiner.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet.
FRAMSTÄLLNING:
Använda material och hantverkstekniker på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda material och hantverks-tekniker.
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Du prövar och omprövar på ett genomtänkt sätt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funkton.
VÄRDERING:
Värdera den egna arbetsprocessen och resultatet på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att beskriva arbetsprocessen och resultatet.
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet.
Resonera kring slöjdföremåls:
- estetiska uttryck - kulturella uttryck på årskursanpassad nivå.
Du för resonemang utan kopplingar till egna erfarenheter.
Du för enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du för utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du för välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.

Sl
Pedagogisk planering Brickan i År 7

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Sl
Pedagogisk planering Brickan i År 7

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Sl
Pedagogisk planering Brickan i År 7

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: