Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk

Skapad 2014-02-12 14:52 i Östad skola Lerum
När vi jobbar med det här arbetsområdet kommer vi titta mer på hur många i Sverige som talar språken, hur de låter med mera.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Det ska vi lära oss mer om.

Innehåll

Varför gör du det här?

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att du tillägnar dig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Vad behöver du lära dig?

Efter arbetsområde bör du kunna följande:
 • Vad ett minoritetsspråk är samt vilka de nationella minoritetsspråken i Sverige är.  
 • Du kan söka information om samhället och använder olika källor.
 • Du resonerar och argumenterar för dina ståndpunkter.

Hur gör du?

 • Vi kommer att lyssna på ett antal dialekter och diskuterar vad som skiljer dem åt.
 • Du ska tillsammans med en kamrat och med hjälp av Internet söka svar på ett antal frågor.
 • Du ska också resonera och diskutera kring några frågor.

Det här kommer bedömas

-att du känner till Sveriges minoriteter.

-att du kan använda rätt begrepp.

-att du kan förklara vad mänskliga rättigheter är och vad det betyder för olika människor i världen.

-att du kan använda material som du har blivit tilldelad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Minoritetsspråk

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Minoritetsspråk
Eleven kan ge ett exempel på nationella minoritetsspråk
Eleven kan ge några exempel på nationella minoritetsspråk
Eleven kan ge fem exempel på nationella minoritetsspråk
Ny aspekt
Söka information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från avgränsat urval källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från avgränsat urval källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från avgränsat urval källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Ny aspekt
Diskutera och argumentera
Eleven kan diskutera och argumentera på ett enkelt sätt.
Eleven kan diskutera och argumentera på ett utvecklat sätt.
Eleven kan diskutera och argumentera på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: