Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden åk 4

Skapad 2014-02-12 14:54 i Rödsleskolan Oskarshamn
Vi arbetar med jordens uppkomst och hur jordytan förändras. Vi tittar på hur naturen har påverkats av människan och hur naturlandskapet blev ett kulturlandskapet, samt att kunna ge förslag på vad man kan göra i vardagen för att ta vara på naturens resurser och påverka miljön.
Grundskola 4 Svenska Geografi

Vi arbetar med jordens uppkomst och hur jordytan förändras. Vi tittar på hur naturen har påverkats av människan och hur naturlandskapet blev ett kulturlandskapet samt att kunna ge förslag på vad man kan göra i vardagen för att ta vara på naturens resurser och påverka miljön.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med detta arbetsområde är:
   - att eleverna kan använda geografiska begrepp,
   - att eleverna förstår vad som påverkar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur
   - att eleverna har kunskaper om natur- och kulturlandskap,


I Lgr 11 (sid.159) står det att "Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet."

Vidare står det "Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla." (Lgr 11, sid. 159)

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Arbetssätt och undervisning

Utifrån en gemensam introduktion kring syftet med detta arbete ser vi över befintliga kunskaper och funderingar i ämnet.

Därefter arbetar vi både enskilt och i grupp, enligt EPA-modellen.

Vi använder olika läromedel, men tittar också på filmer, powerpointpresentationer och annan information/nyheter på Internet.

Vi diskuterar, för anteckningar, läser och svarar på frågor.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Visa vad du lärt dig


Bedömningen grundar sig på det fortlöpande arbetet, ett skriftligt begreppsförhör samt ett prov.  

I provet ska eleven visa att han/hon känner till jordens förändringsprocesser och hur natur- och kulturlandskapet förändras.

Tidsram

Arbetsområdet pågår 3-4 lektioner/vecka i ca 3 veckor.

Bedömning

Se matris.

Matriser

Sv Ge
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Geografi åk 4-6

Använda för årskursen anpassade begrepp i geografi.
Du använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
Analysera på årskursanpassad nivå:
- Samspel mellan natur och människa - Förändrade livsmiljöer
Du undersöker frågor/strukturer.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett förhållandevis komplext samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett komplext samband.
Värdera lösningar på miljö och utvecklingsfrågor på en årskursanpassad nivå.
Du ger enkla förslag utan värdering.
Du ger enkla och till viss del underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren.
Du ger utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren.
Du ger välutvecklade och väl underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren.
Undersöka och använda för årskursen anpassade geografiska källor och verktyg.
Du behöver lärarstöd för att undersöka och använda källor och verktyg.
Du undersöker och använder källor och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du undersöker och använder källor och verktyg på ett fungerande sätt.
Du undersöker och använder källor och verktyg på ett väl fungerande sätt.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: