Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2014-02-17 13:28 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 7 Kemi
Vad innebär en kemisk reaktion ? Vi ska undersöka några kemiska reaktioner och hur nya ämnen kan bildas genom att atomer flyttas om.

Innehåll

Mål

Utveckla kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
Eleven ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att :

 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället , naturen och i människan.
 • Genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Innehåll

Arbetsområdet omfattar delar av lärobokens kapitel  1 och 2, laborationer, stenciler, studiefrågor och anteckningar.Vi arbetar med:

 • Fasers egenskaper och fasövergångar.
 • Kemiska föreningar. Hur atomer sätts samman genom kemiska reaktioner.
 • Några kemiska processer i luften ur miljö - och hälsosynpunkt
 • Hur man hanterar kemikalier på ett säkert sätt.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.Systematiska undersökningar.
 • Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller och skriftliga rapporter.

Bedömningen inriktas på

 • Din kunskap om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang.
 • Din förmåga att föra resonemang om kemiska processer i luften
 • Din förmåga att genomföra undersökningar, dra slutsatser av dessa samt dokumentera resultaten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: