Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension Ungdomsklassiker

Skapad 2014-02-17 15:39 i Duveds skola Åre
Recensera en bok/film eller ett fritt område/ämne, för att visa sin förmåga att uttrycka egna åsikter.
Grundskola 7 Svenska
Din åsikt är viktigt! Men hur förmedlar man hur man tycker och varför? I en recension får du kort sammanfatta, t ex en bok, men det kan också vara ett intresse eller ... Men större delen av texten handlar om dina tankar, åsikter ...

Innehåll

Varför?

 • Visa din förmåga att uttrycka dina egna tankar, åsikter och känslor i skrift.
 • Sammanfatta och reflektera.

Detta bedöms

Din förmåga att kortfattat förmedla fakta och sammanfatta.
Din förmåga att förklara och motivera dina egna tankar och åsikter.
Din förmåga att hantera språket, stavning, skrivregler och textbindning. Variation på ordval och meningsbyggnad.

Innehåll i bokrecension

När du skriver en bokrecension tänk på att det ska vara mer text kring egna tankar och åsikter (2/3) och bara lite text kring handlingen (1/3).

Återge innehållet:

 • vilka är huvudpersonerna? Beskriv dem kort. Personlighet, egenskaper och förändring.

 • vad handlade boken om? Sammanfatta.

 • var utspelar sig boken? Miljöbeskrivning te.x land, stad, plats.

 • när utspelar sig tiden i boken? Te.x nutid, medeltid.

Reflektera över boken och uttrycka egna åsikter:

 • vad tyckte du om boken? Förklara varför!

 • vad tyckte du var särskilt roligt/sorgligt/konstigt iboken? Beskriv varför du tycker så.

 • Fanns det ett budskap i boken? 
 • var boken rätt för dig eller kändes den fel? Förklara!

 

Utveckla texten med...

Sätt att läsa:

 • hur har din läsning fungerat? Hur har du gjort för att komma igång?

Bokens genre:

 • vilken genre tillhör boken? Te.x fantasy, deckare, kärleksroman, hur ser du det?

 • är boken en ungdomsbok eller en vuxenbok? Hur ser du det?

Berättarteknik:

 • är boken skriven i jag-form eller i tredjeperson dvs han/hon?

 • hur är boken uppbyggd? Direkt spänning eller ökar den? Vilka händelser för boken framåt?

 • hur är språket i boken? Lätt eller svårt, talspråk, svåra ord eller långa meningar?

 • vilket budskap har boken? Skriv vad du tror. Vad tycker du om budskapet? Kan du relatera det till din verklighet, hur då? Förklara, använd exempel!

 

Utveckla ännu mer...

Jämföra och relatera:

 • hur upplevde du det som hände i boken? Vilka känslor och tankar fick du?

 • finns det någon annan bok, händelse eller film du kan jämföra boken med? På vilket sätt är de lika?

 • har du upplevt något som liknar det i boken? Vad?

 • Filmatisering av boken, beskriv om boken och filmupplevelsen var lika eller olika, beskriv några stora skillnader, annat du tänkte på?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Recension

Förväntat resultat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk
Följer språklig norm, enkel textbindning och struktur.
Språklig variation och utvecklad textbindning.
God språklig variation och välutvecklad textbindning.
Innehåll (fakta)
Enkel sammanfattning. Budskap.
Utvecklad sammanfattning. Förmedlar ett budskap eller syfte och tycker något om det.
Framför budskap eller syfte på ett tydligt sätt, kopplar till egna åsikter och erfarenheter.
Egna åsikter
Framför egna åsikter med enkla argument.
Framför egna åsikter med utvecklade argument. Drar egna slutsatser och visar med exempel.
Framför egna åsikter med väl underbyggda argument. Kopplar till egna erfarenheter och omvärlden i stort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: