👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 5

Skapad 2014-02-17 20:44 i Åsaskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde om Medeltiden.
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
Medeltiden var en spännade tid i Sverige. Vikingarna blev kristna och kyrkan fick en stor makt i samhället. Det byggdes kloster där munkar och nunnor bodde och levde. Man delade in folket i fyra olika stånd adel, präster, borgare och bönder. Det fanns modiga riddare i tung rustning som kungen tog till sin hjälp. Pesten härjade och städer växte fram. Välkommen till medeltiden!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Beskriva hur och varför Medeltiden uppstod
 • Vad som kännetecknar Medeltiden
 • Beskriva hur människorna levde under Medeltiden
 • Känna till några viktiga personer som levde på Medeltiden samt dess påverkan på samhället

Jag kommer göra min bedömning genom att:

 • Läsa din "Medeltidsbok"
 • Hur du tar del av våra gemensamma diskussioner
 • Sammanfattar dina kunskaper genom att göra en avcheckning

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Ha gemensamma genomgångar
 • Se på film
 • Leta upp fakta i olika källor och jämföra dem
 • Arbeta i smågrupper

Vad du ska ha gjort:

 • En egen "Medeltidsbok", där du skriver faktatexter och ritar bilder till
 • Delta i våra gemensamma diskussioner och en avcheckning.

Tidsplanering:

Vi kommer att arbeta med Medeltiden fram till v.7 (sportlovet).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6