Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etiska samtal

Skapad 2014-02-18 11:17 i Tångaskolan Falkenberg
Du kommer att få prova flera olika sätt att uttrycka dig på.
Grundskola F
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att tilsammans med andra träna din förmåga att samtala och diskutera. Utgångspunkterna kommer att vara Barns rättigheter och olika livsfrågor, som vänskap, rättvisa, kommunikation, könsroller, jaget, relationer och demokrati. 

Utvärderingen - vad och hur

Utvärdering sker i slutet av terminen, genom att vi tillsammans samtalar om det vi gjort. Barnen får uttrycka positivt och negativt om det de varit med om. En vuxen antecknar vad barnen säger.

Undervisning och arbetsformer

Tillsammans kommer vi den här terminen att arbeta utifrån olika ord och begrepp. Vi kommer att ha fokus på språket under hela resan och hoppas att vi får med oss många nya ord. Vi kommer att använda oss av tankekartor, diskussioner i grupp och i par. Ibland blir uppgiften att göra en bild enskilt, ibland tillsammans.

Ord och begrepp vi kommer att arbeta med är vänskap, regler, mitt jag, vara sig själv, tolerans, fördom, kommunikation.

I förskoleklassen ska eleverna få pröva sina egna och andras ideer. De ska få möjlighet att utveckla nyfikenhet, kreativitet och tilltro till sin egen förmåga. De ska få möjlighet att träna på att få ha inflytande och ansvar, samt att få förutsättningar att utveckla sin förmåga att samarbeta och hantera konflikter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: